Stavba roku 2021 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 818
3. Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý o...

Autor: Marek Tichý
Projektant: TaK Architects, s.r.o., AED project, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: Pavla Brůžová, Jana Kořínková
Přihlašovatel: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group), Metrostav ...
Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1100
5. Městská plavecká hala Louny

Objekt plavecké haly v Lounech se nachází v místě původního bazénu, jehož technický stav již neumožňoval další provoz. Stavba je umístěn...

Autor: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková
Projektant: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 8
Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o., Metrostav a.s., divize 8
Investor: Město Louny
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 6550
6. Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha - Barrandov

Kostel je soudobou stavbou s řadou progresivních a přitom zcela účelných prvků, proto i konstrukční řešení je provedeno moderní technolo...

Autor: JAKUB ŽIŠKA, PAVEL ŠMELHAUS
Projektant: ATELIER Žiška , s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Ja...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 20935
7. MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA - II.ETAPA, Liberec

Budova muzea se skládá ze tří propojených celků – hlavní budovy muzea, severního křídla a měšťanského domu. Objekt  má jedno podzemní podlaží...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Zd...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Liberecký kraj
Ocenění: Cena CNN Prima NEWS / 2.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 251
8. Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako komplement – srdce nemocnice, tedy část určená pro intenzivní me...

Autor: Jan Žlábek, Jiří Slánský, Kateřina Hon, Radek Pol...
Projektant: JIKA-CZ s.r.o.
Dodavatel: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD
Přihlašovatel: Královéhradecký kraj, Společnost GEOSAN - BAK - N...
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 89
9. Rekonstrukce a modernizace budovy č.36 a č.37 v areálu Pražské plynárenské, a.s.

Hlavní budova vedení společnosti Pražské Plynárenské, a.s. byla postavena ve 20. letech minulého století. Objekt je složený ze dvou vzájemně ...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Ka...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: THERMOGAS PROFIBAU, s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.
Ocenění: nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 458
12. Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Novostavba školy byla situována do stávajícího školního areálu s budovu I. stupně z 30. let, tělocvičnou a plochami pro sport. V ar...

Autor: Božena Svátková, Tomáš Šantavý
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: SPOLEČNOST PRO DOSTAVBU ZŠ VE ZDICÍCH: AUBÖCK & S...
Spoluautor: Marcela Bubeníková, Karel Vácha
Přihlašovatel: Město Zdice
Investor: Město Zdice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 376
13. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Jedná se o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen teraso...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 437
14. Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

Objekt Pivovaru se nachází na okraji Městské památkové rezervace v přímé návaznosti na ulici Komenského a při novostavbě supermarketu Kaufland. Ar...

Autor: Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka
Projektant: MEPRO s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.; BIS a.s.
Spoluautor: Michal Černý, Marcel Růžička, Maximilian Wetzig, ...
Přihlašovatel: Město Domažlice
Investor: Město Domažlice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 301
16. Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Výstavba nového výukového centra nejen poskytla vysoké škole tolik potřebný velkokapacitní přednáškový prostor, ale rovněž umožnila krajskému měst...

Autor: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš N...
Projektant: Qarta architektura, s.r.o.
Dodavatel: Podzimek a synové s r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s r.o.
Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 252
17. Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.

Stavba je umístěna v okrajové, klidové části nemocnice v Táboře, s vazbou na výraznou hmotu vzrostlé zeleně sousedních lesních partií.Opticky budo...

Autor: Jan Hochman - Atelier H1
Projektant: Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 architektonic...
Dodavatel: Pradast spol.s.r.o.
Přihlašovatel: Nemocnice Tábor, a.s.
Investor: Nemocnice Tábor, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 887
18. Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Celý areál chrámového návrší se honosí titulem národní kulturní památka. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je součástí i barokní kostnice, bu...

Autor: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP / BFK Service a.s...
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 133
19. Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi H...

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Projektant: Valbek, spol. s r. o
Dodavatel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Přihlašovatel: Obec Lužec nad Vltavou
Investor: Obec Lužec nad Vltavou
Ocenění: Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 4329
21. Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kd...

Autor: Dušan Samuel Jurkovič; Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Dodavatel: Archatt s.r.o.
Přihlašovatel: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Investor: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena za mimořádný přístup k použití BIM v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 142
22. VILA PARK OLOMOUC, ETAPA 2

Rezidenční výstavba Vila Park Tabulový Vrch představuje obytný soubor nízkých třípodlažních viladomů situovaných na západním okraji města Olomouce...

Autor: Martin Holý, Ondřej Mundl, Petr Novák, Lucie Skoř...
Projektant: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.; Ba...
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 98
23. Logistické centrum LIDL Buštěhrad

Jedná se o výstavbu nového Logistického centra Lidl na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno – východ Dříň, kde byly v minulosti...

Autor: Hana Hrubá
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Přihlašovatel: LIDL Česká republika v.o.s. a TORION, projekční k...
Investor: LIDL Česká republika v.o.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1411
24. Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY

Zadání klienta bylo postavit u řeky Labe univerzální sportovní halu se zázemím a tribunou pro diváky. Návrh vyhrál první místo v architektoni...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s....
Projektant: ov architekti, s.r.o.; SATER - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Spoluautor: Magdalena Havlová, Jakub Neumann
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 13839
26. NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Zámek slouží jako zpřístupněná prohlídková národní kulturní památka (č. rejstříku ÚSKP 17973/3-3811) s muzejní a prohlídkovou funkcí a jako prosto...

Autor: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Národní památkový ústav - Územní památková správa...
Ocenění: Cena Národního památkového ústavu v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 337
27. Radnice Olomouc

Původně gotická budova olomoucké radnice vévodí Hornímu náměstí. Mezi světskými stavbami pozdní gotiky na Moravě vyniká svou náročností. Stavbu ra...

Projektant: Ing. Arch. Iveta Trtílková; StudioPAP s.r.o.
Dodavatel: H&B delta, s.r.o.
Přihlašovatel: H&B delta, s.r.o.
Investor: Statutární město Olomouc
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena hlavního partnera společnosti BAUMIT v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 184
29. Mateřská škola Doubek, Pardubice

 

Nová mateřská škola Doubek ve Svítkově je první novostavbou mateřské školy na území krajského města Pardubice po roce 1989. Mateř...

Autor: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
Projektant: Med Pavlík architekti s.r.o.
Dodavatel: Prima spol. s.r.o.
Spoluautor: Tomáš Stopka
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1050
33. Depozitář Slovenská Strela, Kopřivníce

Místo stavby se nachází v areálu Tatra Truck a.s. Kopřivnice, v jihozápadní části areálu. Vedle novostavby depa pro Slovenskou strelu se...

Autor: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín
Projektant: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.
Dodavatel: PS BRNO s.r.o.
Přihlašovatel: TATRA TRUCKS a.s.
Investor: TATRA TRUCKS a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 384
36. KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

Na nároží ulic Komunardů a Přístavní vznikl polyfunkční dům, který uzavřel narušený obvod jednoho z typických pravidelných holešovických bloků. Za...

Autor: Stanislav Fiala
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.
Spoluautor: Petr Jehlík, Jiří Neumann, Jiří Václavů
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: MedPort, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 412
37. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Účelem stavby byla výstavba části cyklostezky vč. přemostění řeky Ohře ve Svatošských skalách. Jedná se
o výstavbu nové visuté ocelové lávk...

Projektant: PONTIKA s. r. o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Investor: Karlovarský kraj
Ocenění: Cena Svazu měst a obcí v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 34
38. PRVOK

Experimentální 3d tištěný dům (obytná socha či houseboat) Prvok využívá moderní technologie ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým s...

Autor: Michal Trpák, Kateřina Nováková, Jiří Vele
Projektant: Scoolpt s.r.o.
Přihlašovatel: Scoolpt s.r.o.
Investor: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Ocenění: Cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 265
40. Reuse centrum Ostrava

Možná vás jako první zaujme křiklavá kanárkově žlutá či nebesky modrá, nebo vás to bude táhnout spíše k tlumeným odstínům: čokoládově hnědé, antra...

Autor: Radek Leskovjan
Přihlašovatel: Radek Leskovjan, OZO Ostrava s.r.o
Investor: OZO Ostrava s.r.o
Ocenění: Cena za mimořádný celospolečenský přínos v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 285
43. Hybernská 1, Praha

V centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město se nachází objekt Hybernská 1, který prošel zásadní rekonstr...

Autor: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Projektant: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Lagerris a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 86
44. Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Trojská lávka je součástí významného přírodního prostoru, který propojuje pěší a rekreační trasy tří městských částí. Jedná se především o vycházk...

Autor: Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich
Projektant: Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Dodavatel: SMP CZ a.s.
Přihlašovatel: SMP CZ a.s.; Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Investor: Hlavní město Praha
Ocenění: Cena primátora hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 172
45. Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardu...

Autor: Pavel Ryjáček, Petr Dupač, Daniel Skura, Ondřej D...
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s., OK TŘEBESTOVICE, a. s.
Dodavatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Spoluautor: Michal Kužník, Jan Horák, Milan Vrabec, Hynek Emr...
Přihlašovatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Investor: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR (SF...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 649
47. Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici s celým souborem dalších staveb patří do rodiny významných barokních poutních areálů. Jeho ...

Autor: Richard Cibik, Michal Václav Křepel, Lukáš Kozák
Projektant: Ing.arch. Richard Cibik - Facis architekti f.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Přihlašovatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Pol...
Investor: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Pol...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Ministerstva kultury České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 84
49. Altán Městské knihovny ve Vamberku

Komunikace kolem knihovny, prostor bývalých městských záchodků i zahrada městské knihovny jsou ve vlastnictví města. Proto bylo možné prostor parc...

Autor: Martin Kožnar
Projektant: Martin Kožnar Architekt s.r.o.
Dodavatel: TSM design s.r.o.
Přihlašovatel: Martin Kožnar Architekt s.r.o.
Investor: Město Vamberk
Ocenění: Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 554
50. Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

Rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské Hřebenovky. Financována byla převážně z evropských dotací nadnárodního sdružení ob...

Autor: Pavel Suchý
Projektant: ABM architekti s.r.o.; Projecticon s.r.o.
Dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
Spoluautor: Pavel Ježek
Přihlašovatel: Městys Nový Hrádek
Investor: Městys Nový Hrádek
Ocenění: Cena partnera Skupina ČEZ v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1062
51. Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Zchátralý palác na hradě Helfštýně, který byl pro veřejnost uzavřený od roku 2013 a v posledních třech letech procházel celkovou opravou, je ...

Autor: Miroslav Pospíšil
Projektant: atelier-r s.r.o.
Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštý...
Spoluautor: Martin Karlík
Přihlašovatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštý...
Investor: Olomoucký kraj
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 252
52. VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Předmětem stavby byla opatření na vodním díle (VD) Boskovice, která zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně. Současně b...

Autor: Eva Doležalová, Jiří Švancara
Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Českého svazu stavebních inženýrů v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 21341
54. Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Jedná se o největší průchozí voliéru v ZOO. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako ...

Autor: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, ...
Projektant: AU plan s.r.o., Carl Stahl & spol, s.r.o.
Dodavatel: Carl Stahl & spol, s.r.o.
Přihlašovatel: AU plan s.r.o.
Investor: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena CNN Prima NEWS / 1.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 141
62. Parkview, Praha

Budova Parkview má tvar U s atriem uzavřeným prosklenou střechou a prosklenou severní stěnou. Objekt má tři podzemní a devět nadzemních podlaží vč...

Autor: Richard Meier & Partners Architects LLp
Projektant: Cuboid Architekti s.r.o.; m3m s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Spoluautor: Cuboid Architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Property Czech Republic, s. r. o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 28
63. Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Tetín není pouze místo skonání první české světice - kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným gen...

Autor: Jan Mackovič, Kateřina Burešová, Zuzana Kučerová,...
Projektant: mackovič architecture s.r.o.
Dodavatel: KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
Spoluautor: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Přihlašovatel: Obec Tetín
Investor: Obec Tetín
Ocenění: Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 2008
73. Stodola 21 / Třebešice

Cílem návrhu byla revitalizace torza objektu bývalé stodoly, umístěné v jižní části obce, na její novou funkci – novodobou stodolu, sloužící ...

Autor: Petr ŠIKOLA, Václav DVOŘÁK, Jan ČERNOCH, Hana KLA...
Projektant: DOMYJINAK architekti
Dodavatel: PKbau s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Třebešice, Obec Třebešice, DOMYJINAK archite...
Investor: Obec Třebešice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1372
74. KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU, BRNO

Projekt Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU) si klade za cíl inovovat výuku lékařských programů MU prostřednictvím zapojení...

Autor: AiD team a.s.
Projektant: AiD team a.s.
Dodavatel: SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM / IDPS s.r...
Přihlašovatel: AiD team a.s.
Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 50
75. LIVESPORT - kanceláře jako Stroj řízený Piloty, Praha

Na oběžné dráze technologických firem se zrodil nový koncept kanceláří. Architekti konstruktéři ze Studia Reaktor navrhli a sestrojili futuristick...

Autor: studio reaktor s.r.o.
Projektant: studio reaktor s.r.o.
Spoluautor: Jakub Heidler, Jan Kačer, Marek Svoboda, Barbora ...
Přihlašovatel: studio reaktor s.r.o.
Investor: Livesport s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 197
78. Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Místo, kde se dům nachází má v rámci města výhodnou polohu nedaleko historického centra a zároveň je v blízkosti velkých parků, které příznivě ovl...

Autor: Marek Štěpán
Projektant: Atelier Štěpán s.r.o.
Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Spoluautor: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
Přihlašovatel: Atelier Štěpán s.r.o.
Investor: MIXA VENDING s.r.o.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 73
79. Lanová dráha D-line Štvanice

Nová šestimístná sedačková lanovka v lyžařském  areálu Kraličák  v České republice je jedinou tohoto typu, která se nachází na sever a v...

Autor: AMTB s.r.o.
Projektant: AMTB s.r.o.; DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r. ...
Dodavatel: Doppelmayr lanové dráhy s.r.o
Spoluautor: DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r. o.
Přihlašovatel: Kraličák s.r.o.
Investor: Kraličák s.r.o.
Ocenění: Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 20
83. Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Účelem stavby sanace nestabilního náspového tělesa bylo trvalé zajištění stability drážního tělesa jako celku, včetně navazujícího tělesa po sanac...

Projektant: H-PRO GEO s.r.o.
Dodavatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PR...
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PR...
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 343
84. Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Jedná se o přeložku trasy stávajícího jednotného kanalizačního sběrače stokové sítě Prahy. Přístup do nové trasy kanalizace je celkem třemi nově u...

Projektant: KO-KA s.r.o.
Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec...
Přihlašovatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 583
85. Magnetická rezonance a redesign Nemocnice Havířov, p.o.

Havířovská nemocnice uvedla do provozu novou magnetickou rezonanci (MR) a v rámci obnovy radiodiagnostického oddělení instalovala novou skiagrafic...

Autor: Radek Leskovjan
Projektant: UAX, s.r.o.
Dodavatel: Držík s.r.o.
Přihlašovatel: Moravskoslezský kraj
Investor: Moravskoslezský kraj
Ocenění: Cena hlavního partnera společnosti RENAULT v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 36
87. Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Řešené území je brownfield bývalé Vsetínské továrny Sandrik, která je v současnosti mimo provoz. Na pozemku se nachází tovární hala a zpevněné plo...

Projektant: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Dodavatel: Zlínské stavby a.s.
Přihlašovatel: V-PODLAHY, s.r.o.
Investor: V-PODLAHY, s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 22
90. II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cílem projektu je celková rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 a komunikace v intravilánu města Lysá nad Labem.  Rekonstrukce zajistila mos...

Autor: PRAGOPROJEKT a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Pontex, spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/2...
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Cena Ministerstva dopravy České republiky v soutěži Stavba roku 2021