KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7
Ulice: Komunardů 35
Město: Praha 7
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Na nároží ulic Komunardů a Přístavní vznikl polyfunkční dům, který uzavřel narušený obvod jednoho z typických pravidelných holešovických bloků. Zaplnil tak místo po dvou pěti podlažních činžovních domech, které musely být po povodních roku 2002 strženy z důvodu narušené statiky.

Zadáním bylo navrhnout ryze moderní víceúčelový dům, který maximálně naplní všechna aktuální očekávání vyplývající ze současného způsobu života a práce, zároveň bude sebevědomě avšak s respektem pracovat s historickými i současnými souvislostmi Holešovic.

Výška domu navazuje na tradiční strukturu okolních bytových domů. Hmota rohu, který je v prvních dvou podlažích věnován veřejnému prostoru ulice, vystupuje o dvě patra výš a vysunuje se nad přirozenou římsu domu, přičemž celkově vytváří archetypální nárožní věž. V prvních dvou podlažích jsou nebytové prostory komerčního charakteru propojené dominantním schodištěm. Tato funkce prorůstá až do vnitrobloku, kde se nachází zahrádka, jež má za cíl iniciovat proces postupného zvelebování vnitrobloku. Od třetího podlaží je dům určen k obývání. Vzhledem k umístění na rušné městské ulici i s ohledem na charakter jedné z nejvíce dynamických pražských čtvrtí jsou zde navrženy převážně byty menší pro mladší skupinu obyvatel, či mladé páry nebo singles. Nicméně v nejvyšším 7. podlaží se nachází čtyři větší atraktivní byty s prostornými terasami. Dva z nich mají přístup na pobytovou část střechy domu. Součástí domu jsou také 3 podzemní podlaží garáží.

Výtvarně dům pracuje jak s industriálním odkazem Holešovic, tak s motivací obohatit dům blahodárnou zelení. Ta je v celkovém konceptu využita výrazně, a to nejen na terasách a balkonech, ale popínavými rostlinami jsou obaleny i hlavní nosné a stabilizační betonové pilíře, které tvoří zásadní a charakteristické fasádní rysy. Tato udržovaná a pečlivě centrálně zavlažovaná zeleň by měla šplhat do vysokých pater a pohledový beton i navazující plechový obklad z velké části přikrýt.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Stanislav Fiala
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.
Spoluautor: Petr Jehlík, Jiří Neumann, Jiří Václavů
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: MedPort, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: