Urbanistický projekt roku 2023 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 85
1. Urbanisticko - architektonická studie lokality Díly

Řešené území se nachází ve východní části Uherského Brodu a v současnosti je zemědělskou půdou. Ze západní strany navazuje na sídliště Pod Vinohra...

Autor: Ondřej Stolařík, Martin Velecký
Projektant: Ing. arch. Ondřej Stolařík
Přihlašovatel: Město Uherský Brod
Investor: Město Uherský Brod
Počet hlasů: 170
2. Územní studie Pardubice-Červeňák

Oblast řešeného území je součástí specifické příměstské krajiny s vojenskou historií a s výrazným přírodním charakterem, který se zde vytvářel suk...

Autor: Jana Kohlová, Kateřina Šimková, Aneta Bartáková, ...
Projektant: Ing. Jana Kohlová
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Ocenění: Cena Českého svazu stavebních inženýrů v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 32
3. Kasárna KARLÍN

Do plochého dvora 80 x 130 m, obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá ze středu volné strany oblá, amébní hmota šestipodlažního KVĚT...

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš
Projektant: Ing. Arch. MIloš Grigorij Parma
Přihlašovatel: A.D.O.PRAHA
Investor: A.D.O.PRAHA
Počet hlasů: 11
4. Územní studie Dvorce

Území je rozděleno na čtyři pásma. KYJEVSKÁ rozšířením profilu a doplněním o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky, se z ulice Kyjevské stává živá měst...

Autor: Jana Moravcová, Jan Vacek, Veronika Sávová / Norm...
Projektant: Norma architekti
Přihlašovatel: Město Tábor
Investor: Město Tábor
Počet hlasů: 25
5. PORT7

Návrh mění funkční využití území. Přeměňuje zanedbaný prostor mezi železnicí a řekou, který byl v druhé polovině 20. století těžce zasažen pr...

Autor: Jiří Havrda, Štefan Žifčák (Hora), Richard Szilvá...
Projektant: DAM.architekti, AED project
Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic
Investor: Skanska Property Czech Republic
Ocenění: nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 35
6. Územní studie Sedlice

Cílem studie bylo nalezení nejvhodnější formy zástavby, která by vhodně doplňovala urbanistickou stupu sídla vesnického charakteru. S ohledem na s...

Autor: Barbora Zemanová Brossová, Lenka Tomášová, Markét...
Projektant: TAM architekti
Přihlašovatel: TAM architekti
Investor: Obec Sedlice
Ocenění: Cena svazu měst a obcí České republiky v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 64
7. PASOHLÁVKY SPA RESORT

 CMCA vyhrála vyzvanou soutěž o návrh prestižního lázeňského resortu Pasohlávky na břehu jezera v jihomoravské vinařské zemi. Projekt se nach...

Autor: David Richard Chisholm, Vít Máslo, Martina Chisho...
Projektant: CMC architects
Přihlašovatel: CMC architects
Investor: RISESUN Healthcare & Tourism CZ
Počet hlasů: 689
8. Územní studie jižní části jezera Most

Území bývalého lomu se má stát částí propojující město s jezerem i s jeho krajinným okolím. Vše v dlouhodobém horizontu v souladu s ...

Autor: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Matúš Berák, Štěpán M...
Projektant: gogolák + grasse
Přihlašovatel: Statutární město Most
Investor: Statutární město Most
Ocenění: nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 7
9. Areál Bekon - revitalizace brownfieldu

Investiční záměr a související urbanistický koncept a architektonické řešení vycházejí ze zachování původní půdorysné stopy a objemů historické zá...

Autor: Ladislav David, Jan Jirásko, Hana Svobodová, Vojt...
Projektant: Projektový atelier David
Přihlašovatel: Projektový atelier David
Investor: Město Hrádek nad Nisou
Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 40
10. Vinice Kolín - územní studie

Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení ...

Autor: Oleg Haman, Petr Housa, Adam Homola
Projektant: CASUA
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Počet hlasů: 530
11. Koncepční studie území jezera Milada

Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, h...

Autor: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlů, Ka...
Projektant: Mandaworks AB
Přihlašovatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Investor: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Ocenění: nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 270
12. Územní studie jezera Medard

Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby by...

Autor: A8000 - Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Se...
Projektant: A8000
Přihlašovatel: A8000
Investor: Sokolovská uhelná
Počet hlasů: 10059
13. TEPLATOR

Objekt Teplator je zpracovaný pro nově patentovanou technologii, která zásadním způsobem přispěje k energetickému sektoru výrobou tepla pro dálkov...

Autor: Michal Postránecký
Projektant: Gulf Coast Green Development LLC
Přihlašovatel: TEPLÁTOR, a.s.
Investor: TEPLÁTOR, a.s.
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Cena Národního centra stavebnictví 4.0 v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 232
14. Ostrava Přívoz - Přednádražní prostor

 

Casua ve spoluprací s firmou AFRY byla na základě výběrového řízení pověřena zpracováním urbanistické a dopravní studie před...

Autor: Oleg Haman, Petr Housa, Adam Homola, Mihai Catali...
Projektant: CASUA
Přihlašovatel: CASUA
Investor: Statutární město Ostrava
Ocenění: Cena za dopravní řešení revitalizace části brownfieldu v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 6507
15. Nové Město pod Smrkem

Cílem této studie bylo vytvořit v Novém městě pod Smrkem (NMPS) na místě brownfieldu bývalé textilní továrny koncept nového obytného souboru s veš...

Autor: Marek Janatka, Tomáš Chroust, Tereza Pavlíková, P...
Projektant: VISIO, RotaGroup
Přihlašovatel: VISIO
Investor: Martin Šetina
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 86
16. TEXTILANA LIBEREC - Nová městská čtvrť, revitalizace území

Základní ideou návrhu je doplnění stávající struktury města v řešeném prostoru o novou městskou čtvrť, připomínající ducha místa bývalé Textilany,...

Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna...
Projektant: DOMYJINAK architekti
Přihlašovatel: Magistrát města Liberce
Investor: Magistrát města Liberce
Ocenění: nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 19
17. Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka

Předpokládaná celková doba výstavby souboru staveb je 6 - 10 let podle ekonomických možností investora, souběhu prací a rozsahu dopravních omezení...

Autor: Pavel Šourek, Jan Kasl, Richard Labanc, Lukáš Gr...
Projektant: JK Architekti
Přihlašovatel: JK Architekti
Investor: Hlavní město Praha
Ocenění: nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Počet hlasů: 355
18. Územní studie Milovice – centrum

Většina českých měst má historické jádro s krásným náměstím, většinou s radnicí a kostelem. Ne tak Milovice. Bývalý vojenský újezd (neje...

Autor: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
Projektant: knesl kynčl architekti
Přihlašovatel: knesl kynčl architekti
Investor: Město Milovice