8. Územní studie jižní části jezera Most

Ceny:
nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie jižní části jezera Most
Ulice:
Město: Most
Kraj: Ústecký
Počet hlasů: 689

Popis objektu:

Území bývalého lomu se má stát částí propojující město s jezerem i s jeho krajinným okolím. Vše v dlouhodobém horizontu v souladu s principy udržitelnosti – ekologické až sociální.

Osnova prostranství se odvíjí od vztahu dnešní polohy přesunutého kostela, nově rekultivovaného rekreačního okolí vodní plochy jezera a historické polohy původního zbořeného města Most. Stanovuje tak nový základ tohoto spojujícího území, nové příležitosti.

 

Most města, propojením města s jezerem osami kostela. Přiblížením a propojením skrz břehy Bíliny k nábřeží jezera se svými statky v krajině.

Most krajiny, propojením krajin, kopců, sopek, sukcesních ploch, rekultivací i vodních toků a ploch. Se srdcem z krajinných parků a vody.

Most historie, zaniklé i postupně nové vznikající. Naděje, impulz k posílení vlastní identity i možné udržitelné budoucnosti i ochraně hodnot.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Matúš Berák, Štěpán Matějka, Hedvika Psotová, Pavla Lorenzová, Petr Hrdlička, Zbyněk Losenický, Ivan Čechmánek
Projektant: gogolák + grasse
Přihlašovatel: Statutární město Most
Investor: Statutární město Most
Plány:
Další soubory:
Články: