9. Areál Bekon - revitalizace brownfieldu

Ceny:
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Areál Bekon - revitalizace brownfieldu
Ulice:
Město: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 7

Popis objektu:

Investiční záměr a související urbanistický koncept a architektonické řešení vycházejí ze zachování původní půdorysné stopy a objemů historické zástavby.

Stavební program vychází především z diagnostiky stavebních konstrukcí a typologie budov. Statické posouzení a diagnostika konstrukcí prokázaly, že většina výrobních hal z železového betonu nesplňuje požadavky na normové zatížení. I relativně velká hloubka jednotlivých budov (20 až 30 m) je obtížně využitelná pro běžný administrativní provoz nebo bydlení. Zároveň postrádají bývalé výrobní haly dostatečné množství požárních únikových cest a jsou propojeny do velkých požárních úseků. Dodatečné vkládání schodišť pak do železobetonových spojitých stropů představuje složitý zásah, neadekvátně investičně náročný vzhledem k celkovým investičním nákladům.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ladislav David, Jan Jirásko, Hana Svobodová, Vojtěch Feigl, Jakub Středa, Jan Havránek, Jiří Kosák, Maria Maister, Maksym Izotov, Gabriela Mlatečková Čížková, Luboš Knor, Libor Truhelka
Projektant: Projektový atelier David
Přihlašovatel: Projektový atelier David
Investor: Město Hrádek nad Nisou
Plány:
Další soubory:
Články: