3. Kasárna KARLÍN

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Kasárna KARLÍN
Ulice:
Město: Praha Karlín
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 32

Popis objektu:

Do plochého dvora 80 x 130 m, obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá ze středu volné strany oblá, amébní hmota šestipodlažního KVĚTU LOTOSU, který rozkvétá proti  strohým fasádám pětipodlažního horizontu bloku KASÁREN. Růže se vrací do Karollinenthalu.

Dopravní a pěší přístupy do bytového květu z ulic Prvního pluku, Vítkova a Jirsíkova se protnou v konci ulice Jirsíkova a vyhřeznou do přízemních poloh nového kruhového klasicistního náměstí pod blokem LOTOSOVÉHO KVĚTU a propojí se s novým pěším BULVÁREM KŘIŽÍKOVA.

Památkově chráněné stávající ÚČKO bývalých kasáren je pětipodlažní se sedlovou střechou o výšce v hřebeni 27 m. HPP činí 35.500 m2, UP činí 25.000 m2 a celkový objem činí cca 136.400 m3.

KVĚT LOTOSU se skládá z jednotlivých lístků pater navzájem se překrývajících, s ústupovou tendencí objemu pater k narůstající výšce, kde poslední, šesté patro, se rozpíná do širokých zelených teras. Výška objektu činí 20 m, HPP činí 15.025 m2, UP činí 12.240 m2 a celkový objem květu činí cca 39.150 m3.Výška květu tedy nevyčnívá nad hřeben památkově chráněného objektu bývalých kasáren a ani nad další okolní pravoúhlou stopu Karlína. KVĚT LOTOSU není z horizontu ulic vnímán, jeho křivky jsou skryty v bloku KASÁREN. Dvorní parter, starý i nový, je pojat jako empírově klasicistní park s výraznými vodními prvky. Terasy v patrech květu jsou zahradnicky upraveny.

Využití starého a nového komplexu je variabilní, s výraznou převahou bytové funkce tak, jak k čemu je město určeno.

Parter stávajících kasáren je využit ke službám občanům Karlína, poliklinika, která Karlínu schází, komunitní centrum, pekařství, mlékárna, řeznictví, wellness, vinotéka a další drobné provozovny uličního života.

Patra stávajícího objektu KASÁREN jsou určena pro bydlení. Blok podél bulváru Křižíkova tvoří obecní činžovní malometrážní byty pro nová manželství. Blok s orientací k Negrellimu viaduktu je využit pro vysokoškolské koleje a blok podél klidné ulice Vítkova je navržen pro ubytování seniorů.

KVĚT LOTOSU je v přízemí předurčen pro služby občanů, prostory pro předškolní výchovu, normální restaurace s přímou vazbou na klasicistní park. Jednotlivá patra jsou navržena pro nájemné bydlení různých velikostí.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš
Projektant: Ing. Arch. MIloš Grigorij Parma
Přihlašovatel: A.D.O.PRAHA
Investor: A.D.O.PRAHA
Plány:
Další soubory:
Články: