4. Územní studie Dvorce

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie Dvorce
Ulice: Kyjevská
Město: Tábor
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 11

Popis objektu:

Území je rozděleno na čtyři pásma. KYJEVSKÁ rozšířením profilu a doplněním o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky, se z ulice Kyjevské stává živá městská ulice - páteřní osa nové čtvrti. ZÁSTAVBA Pásmo nové zástavby je na ni napojeno svou východní hranou. S ohledem na vyvážený poměr soukromých/ veřejných a zastavěných/nezastavěných ploch je navržena zhuštěná zástavba pohybující se mezi

blokovým a rostlým typem zástavby. Vznikají čtyři celky s různými charaktery prostředí. STÁVAJÍCÍ PARK Pásmo stávajícího městského parku se zimním stadionem je důležitou rekreační plochou města.

Vzhledem k přílivu nových obyvatel, považujeme za nezbytné doplnění parku o novou plochu zeleně celoměstského významu. AKTIVNÍ PARK Nově vzniklý pás pro aktivní trávení volného času je přechodem mezi stávajícím parkem a novou zástavbou. Vytváří osu ke sportovnímu areálu u zimního stadionu a doplňuje jej o dětská hřiště, hřiště pro psy, sportoviště nebo komunitní zahradu se skleníkem.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jana Moravcová, Jan Vacek, Veronika Sávová / Norma architekti Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner / Steiner a Malíková krajinářští architekti
Projektant: Norma architekti
Přihlašovatel: Město Tábor
Investor: Město Tábor
Plány:
Další soubory:
Články: