5. PORT7

Ceny:
nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: PORT7
Ulice: Nádraží Praha Holešovice
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 25

Popis objektu:

Návrh mění funkční využití území. Přeměňuje zanedbaný prostor mezi železnicí a řekou, který byl v druhé polovině 20. století těžce zasažen průmyslovým využitím. Cílem návrhu bylo zajistit průchodnost, umožnit obyvatelům města bezbariérově projít přes infrastrukturní překážky a tím zcelit budoucí čtvrť Bubny-Zátory. Součástí tohoto záměru je spojit také prostor s parky, které se nachází podél řeky Vltavy pomocí pěší a cyklo dopravy a dotvořit pobytovost i v této části města.

Charakter oblasti je tvořený stavebními objekty se smíšenou funkcí. Administrativní hmoty jsou v území objemově a pohledově dominantnější, akcentují polohu nádraží a vytvářejí akustickou bariéru i určitý kontrast s budovami směrem k řece. Podnož je spojena dvěma podzemními podlažími určenými pro parkování, sklady a technologie.

Typologický druh stavby: Územní rozhodnutí
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Havrda, Štefan Žifčák (Hora), Richard Szilvássy
Projektant: DAM.architekti, AED project
Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic
Investor: Skanska Property Czech Republic
Plány:
Další soubory:
Články: