11. Koncepční studie území jezera Milada

Ceny:
nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Koncepční studie území jezera Milada
Ulice:
Město:
Kraj: Ústecký
Počet hlasů: 530

Popis objektu:

Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, hustě osídlená krajina se začala od konce 18. století měnit v prosperující těžební a průmyslovou oblast s řadou hlubinných dolů, průmyslových podniků a dopravních staveb.

Období růstu a prosperity ukončila 2. světová válka, která znamenala mimo jiné i radikální dvojnásobnou obměnu obyvatelstva a v důsledku výrazné snížení počtu obyvatel celého regionu. V 70. letech vznikl mezi Ústím nad Labem a Chabařovicemi povrchový lom Chabařovice, který postupně zabral téměř 9 km krajiny a způsobil zánik šesti vesnic. Po dvaceti čtyřech letech byla těžba v lomu ukončena. Následovala rozsáhlá rekultivace a po dalších necelých dvaceti letech se lidem otevřela zcela nová krajina s jezerem Milada.

Procesem rekultivace ale vše neskončilo. Nyní je nutné tuto část regionu začlenit do běžného života nejen obyvatel okolních obcí a měst, ale také návštěvníků, kteří v okolí jezera Milada tráví volný čas. DIAMO, s.p., o.z. PKÚ ve spolupráci se studiem MANDAWORKS, výhercem krajinářsko-urbanistickoarchitektonické soutěže, představuje v tomto dokumentu řešení pro celé území s cílem vytvořit podklad pro postupné dotvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem jezera Milada a naplnění

tzv. Sdílené vize jezera Milada.

Koncepční studie území jezera Milada navazuje na vítězný soutěžní návrh pro celkové řešení území jezera. Koncepční studie byla zpracována v průběhu roku 2022 a v rámci participačního procesu byla pravidelně projednávána s veřejností, Pracovní skupinou, samosprávami a dalšími důležitými aktéry v území, aby ve svém návrhu zohlednila zájmy a potřeby všech cílových skupin v okolí jezera.

Studie poskytuje dlouhodobě udržitelný podklad pro rozvoj a začlenění území do každodenního života okolních obyvatel a zaměřuje se na celkové funkční řešení území, krajiny, dopravy, náplně, urbanistického řešení klíčových rozvojových oblastí a strategických témat spojených s postupným rozvojem a implementací.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlů, Kateřina Vondra, Emeline Lex, Lara Abi Saber, Jan Adolph, Leslie Norris
Projektant: Mandaworks AB
Přihlašovatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Investor: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Plány:
Další soubory:
Články: