18. Územní studie Milovice – centrum

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie Milovice – centrum
Ulice: Pod Liškami
Město: Milovice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 355

Popis objektu:

Většina českých měst má historické jádro s krásným náměstím, většinou s radnicí a kostelem. Ne tak Milovice. Bývalý vojenský újezd (nejen z dob sovětských, ale už i z dob Rakouska-Uherska) tvoří dvě bývalé vesnice (Milovice a Benátecká Vrutice) a dva bývalé vojenské tábory – rakouský a sovětský (Mladá). Mezi nimi je prázdno přetnuté železnicí. A právě zde by mělo vyrůst nové centrum, které dá vzniknout skutečnému městu s jeho základními atributy a snad i novou identitou.

Řešené území má rozlohu 30,8 ha a nachází se v centrální části města Milovice. Na jižní straně je území vymezeno ulicí Armádní, na východní straně železnicí. V řešeném území se nachází budova radnice a kulturního domu (bývalé ruské kasino) a několik existujících staveb, převážně komerčního a výrobního využití. Většina území je nezastavěná a je ve vlastnictví města.

Cílem je vytvořit nové chybějící centrum dynamicky se rozvíjejícího města v blízkosti budovaného dopravního terminálu s kvalitními veřejnými prostranstvími. Centrální část území je proto řešena jako prostor městského charakteru a významu — jsou navrženy pěší zóny, pobytová a rekreační zeleň, plochy pro budovy občanské vybavenosti a bloková zástavba s komerčním parterem. Urbanistická koncepce centra města je úzce spjatá s dopravním řešením nové železniční stanice a pozemních komunikací procházejících řešeným územím. Spolu s vedením železnice po nadzemní estakádě je nejvýznamnějším zásahem odklonění dopravy z ulice Ostravská, která bude v části přiléhající k nově navrhovanému centrálnímu parku sloužit pouze pro pěší.

Území na sever od Ostravské ulice je řešeno jako převážně obytná lokalita s centrální pěší ulicí, nezbytnou veřejnou vybaveností (škola a školka), množstvím veřejných prostranství a bohatým zázemím pro každodenní rekreaci.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
Projektant: knesl kynčl architekti
Přihlašovatel: knesl kynčl architekti
Investor: Město Milovice
Plány:
Další soubory:
Články: