Nové Město pod Smrkem

Ceny:
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Nové Město pod Smrkem
Ulice:
Město: Nové Město pod Smrkem
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Cílem této studie bylo vytvořit v Novém městě pod Smrkem (NMPS) na místě brownfieldu bývalé textilní továrny koncept nového obytného souboru s veškerou občanskou vybaveností, rozsáhlou zelení a revitalizovaným vodním tokem. Celkové urbanistické řešení, přestože je velkorysé a moderní, vychází z důsledného rozboru stávajícího sídla, svým základem je inspirováno stávajícím schématem čtvercové uspořádané uliční sítě. Vedle sociálně ekonomického oživení a vybavení  přináší záměr do města moderní urbanismus a architekturu.

Plošná intenzita zástavby je přiměřená, ale současně vyšší podlažnost odpovídá modernímu pojetí urbanismu a hospodaření se zastavitelnými plochami. Navržená zástavba na brownfieldu tak nemá charakter urban sprawl, ale charakter nového města uvnitř původního intravilánu využívající potenciál místa, terénní rozdíly a možnosti vícepodlažní zástavby s dostatkem prostoru mezi objekty.

Předložená studie byla projednána zastupitelstvem města, bylo přijato usnesení o změně územního plánu v tomto smyslu. Dále byla pořizovateli podána žádost o pořízení změny územního plánu, vybrán projektant a zpracována dokumentace změny.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Marek Janatka, Tomáš Chroust, Tereza Pavlíková, Petr Koloušek, Ondřej Maroušek, Michaela Kafková
Projektant: VISIO
RotaGroup
Přihlašovatel: VISIO
Investor: Martin Šetina
Plány:
Další soubory:
Články: