43. Hybernská 1, Praha

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Hybernská 1, Praha
Ulice: Hybernská 1
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 285

Popis objektu:

V centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město se nachází objekt Hybernská 1, který prošel zásadní rekonstrukcí. Díky ní byly obnoveny památkově chráněné části objektu a vytvořeny nové funkce odpovídající standardu 21. století. Budova byla citlivě zrekonstruována při respektování všech hodnot památky a zároveň byly odstraněny nevhodné zásahy do objektu, především uvedení fasád v parteru do původní okenní modulace a odstranění přístavby v zadní části objektu směrem do náměstí. Vnější vzhled historického objektu se v podstatě ponechal.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Projektant: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Lagerris a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: