Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava
Ulice: Tolstého 1556/16
Město: Jihlava
Kraj:

Popis objektu:

Výstavba nového výukového centra nejen poskytla vysoké škole tolik potřebný velkokapacitní přednáškový prostor, ale rovněž umožnila krajskému městu získat kýženou moderní architektonickou dominantu, která zde dlouhé roky chyběla.

Výsledkem je zdařilé a řemeslně precizní přenesení projektového záměru do skutečně nevšední podoby realizovaného díla, které výrazně oživilo a zkrášlilo danou lokalitu.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš Němeček
Projektant: Qarta architektura, s.r.o.
Dodavatel: Podzimek a synové s r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s r.o.
Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Plány:
Další soubory:
Články: