NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Ceny:
Cena Národního památkového ústavu v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku
Ulice: Zámek 20
Město: Vimperk
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Zámek slouží jako zpřístupněná prohlídková národní kulturní památka (č. rejstříku ÚSKP 17973/3-3811) s muzejní a prohlídkovou funkcí a jako prostory pro příležitostné kulturní akce a semináře.

Účel užívání stavby se nemění. Zámecké prostory, zdevastované nedostatkem údržby a nevhodnými zásahy ve 20. století, prošly restaurováním a opravami. Po rekonstrukci bylo zachováno muzeum Vimperska, byly obnoveny prohlídkové expozice prostor zámků a hygienické zázemí návštěvníků, dále byly provedeny nutné části stavební obnovy, kompletní rekonstrukce areálových inženýrských sítí, včetně vybudování požárního suchovodu. Součásti rekonstrukce byla i na severní straně přilehající k severovýchodnímu křídlu černá kuchyně a rekonstrukce fasád jižního, příčného a část severovýchodního křídla směrem do 2. nádvoří.

Součástí rekonstrukce byly: bourací práce, oprava statických poruch zdí v černé kuchyni, sanace vlhkosti zdiva, restaurátorská obnova vnitřních omítek stěn a stropů, oprava a doplnění podlah a dlažeb, obnova točitého dřevěné schodiště, restaurování dřevěných vrat a interiérových dveří, repase oken případně kopie původních, osazení nových dveří s výměnou zárubní, oprava nosných konstrukcí, podlah a stropů napadených dřevomorkou, restaurování kamenných prvků, restaurování fasády, odborná oprava cihelných kamen, osazení kopie kachlových kamen, restaurování lustru, kompletní nové rozvody elektřiny, kanalizace a vody, realizace osvětlení, instalace EPS, EZS a CCTV, technické řešení temperace, instalace závěsného systému na obrazy.

Pod dohledem archeologů byly realizovány kompletní areálové přípojky, kde byl současně odhalen gotický kamenný most.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Národní památkový ústav - Územní památková správa v Českých Budějovicích