Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena CNN Prima NEWS / 1.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava
Ulice: Michálkovická 197
Město: Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Jedná se o největší průchozí voliéru v ZOO. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké. 

Elegantní, lehké a vzdušné tvarosloví voliéry tvoří na míru navržená nosná konstrukce promyšleného systému sloupů a táhel, založených na mikropilotech. Na nosný systém navazují zdánlivě levitující, téměř neviditelné stěny a zastřešení tvořené nerezovou splétanou sítí.

Voliérou vede klikatá stezka, přivádějící návštěvníky téměř na dosah ruky ptactvu, ale zároveň míjí a nenarušuje jejich klidové zóny. Stezku lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a mokřady, kde se ptáci cítí jako doma. Voliéra je zpřístupněna návštěvníkům včetně rodinám s dětmi i osobám se sníženou schopností pohybu prostřednictvím dvou bezbariérových vstupů z jihovýchodní a jihozápadní strany. Součástí vnitřní plochy voliéry je tzv. odstavná voliéra, která slouží k odchytu a následnému rozdělení ptáků do jednotlivých vnitřních ubikací dle chovatelských nároků a specifik. Jižní fasádu vnitřní voliéry tvoří kamenné bloky připomínající skalní útvar, který je klidovou zónou ptáků. Skladba zeleně je navržena tak, aby maximálně připomínala charakter jihoamerické pampy a tamní mokřady.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, Martin Studnička
Projektant: AU plan s.r.o.
Carl Stahl & spol, s.r.o.
Dodavatel: Carl Stahl & spol, s.r.o.
Přihlašovatel: AU plan s.r.o.
Investor: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Plány:
Další soubory:
Články: