83. Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů
Ulice:
Město: Dalovice u Karlových Varů
Kraj: Karlovarský
Počet hlasů: 20

Popis objektu:

Účelem stavby sanace nestabilního náspového tělesa bylo trvalé zajištění stability drážního tělesa jako celku, včetně navazujícího tělesa po sanaci sesuvu, a vysokého stupně bezpečnosti provozu v předmětném úseku sanace. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati.

V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati.

Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízení nového trakčního vedení.Dále došlo k demolici a výstavbě nového železničního mostu.

Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem z Green Terramesh.

Bylo odtěženo přes 200 tisíc tun materiálu na úseku dlouhém 1 km.
Pracovalo se 16 hodin denně na dvě směny.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: H-PRO GEO s.r.o.
Dodavatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PRO GEO s.r.o.
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PRO GEO s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Plány:
Další soubory:
Články: