9. Rekonstrukce a modernizace budovy č.36 a č.37 v areálu Pražské plynárenské, a.s.

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Rekonstrukce a modernizace budovy č.36 a č.37 v areálu Pražské plynárenské, a.s.
Ulice: U Plynárny 500
Město: Praha 4
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 89

Popis objektu:

Hlavní budova vedení společnosti Pražské Plynárenské, a.s. byla postavena ve 20. letech minulého století. Objekt je složený ze dvou vzájemně propojených celků – budovy č. 36 a č. 37. Budova č. 36 je dvoupodlažní stavba, která zajišťuje vstup do areálu. Budova č. 37 je administrativní 6-ti podlažní stavba.

Cílem modernizace bylo dosáhnout vybudování moderního reprezentativního kontaktního centra při dodržení charakteru areálu a zkvalitnění provozních parametrů objektu, jak pro zaměstnance a management, tak pro zákazníky.

V rámci modernizace došlo ke stavebním úpravám, výměně všech rozvodů a zavedení moderních technologií. Hlavní hmotové uspořádání objektů  zůstalo zachováno, přestože došlo k nové výstavbě objektu č.36 na místě původního. Nejzásadnějším zásahem do stávajícího stavu objektu č.37 je kompletně nová výstavba 4.np a podkroví v 5.np, otevření štítů budovy jejich prosklením a vazbou na odpočinkové terasy umístěné na ploché střechy v koncích budov. Výška hřebene zůstala zachována ve stejné úrovni jako štítové stěny, které jsou vyplněny proskleným fasádním systémem.

Součástí modernizace je nové dispoziční řešení obou objektů (zhotovení technologického zázemí a archivu v 1.PP, vybudování zákaznického centra v 1.NP, vytvoření administrativních prostor v 2.NP a  3.NP a  zázemí pro management společnosti ve 4.NP, vybudování nového výtahu propojující všechna podlaží) , včetně návrhu interiérového vybavení a barevného a architektonického řešení všech vnitřních prostor obou objektů.

V rámci rekonstrukce byl kladen velký důraz na zachování hodnotných původních prvků a jejich propojení s moderními trendy. Jedná se např. o obložení mozaikou ve vstupní části 1.np objektu č. 37, některé dveřní výplně, schodiště včetně zábradlí a stropní výmalba zasedací místnosti ve 2.np.

Stávající nosná konstrukce je řešena jako železobetonový skelet se zděnými obvodovými stěnami. Jde o konstrukční a dispoziční trojtrakt.  Stávající obvodové stěny o tl. 450-750 mm jsou z cihelného zdiva a jsou ponechány téměř beze změn. Nové nosné obvodové stěny byly provedeny od výšky cca 1 m v prostoru 4.np, protože původní stěny byly ve špatném stavu.

Vnitřní stěny mezi sloupy na úrovni 1.pp mají nosnou funkci a nebylo možné je vybourat bez náhrady. Protože jejich funkce nebyla úplná, tyto stěny bylo nutné doplnit o další zděné stěny - podchytávky stropů. Ve vyšších podlažích je posílení sloupů a průvlaků navrženo pomocí ocelových vložených rámů, které převzaly statickou funkci.

Konstrukce střechy v 5. np nad hlavní budovou je nesena ocelovými rámy, založenými na stávajících obvodových stěnách. Na nosnou ocelovou konstrukci je proveden lehký fasádním obvodovým plášť z předvětraného falcovaného titanzinkového plechu. Plášť sestává z plných a prosklených částí. Zasklení je provedeno bezpečnostním izolačním trojsklem .

Stropy v objektu jsou železobetonové. V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní sanaci železobetonových konstrukcí, které byly v havarijním stavu, krycí vrstvy byly zkarbonované, výztuž lokálně zkorodovaná, ve stropních deskách trhliny. Všechny železobetonové prvky byly ošetřeny inhibitorem koroze, trámy reprofilovány a zesíleny  karbonovými pásky. Trhliny v deskách sanovány pomocí uhlíkové tkaniny. 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Karel Musil, Daniela Maxová, Barbora Ordáňová, Matouš Cahák
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: THERMOGAS PROFIBAU, s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: