Mateřská škola Doubek, Pardubice

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Mateřská škola Doubek, Pardubice
Ulice: Miloslava Špinky 1350
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

 

Nová mateřská škola Doubek ve Svítkově je první novostavbou mateřské školy na území krajského města Pardubice po roce 1989. Mateřská škola je součástí většího investičního a rozvojového projektu města, kdy vznikla nová ucelená lokalita s téměř stovkou parcel pro individuální bydlení v rodinných domech. Novostavba nahradila původní mateřskou školu v nevyhovujících prostorách a navýšila kapacitu na 75 dětí.

Důležitým momentem bylo zadání objednatele na případnou etapizaci výstavby s ohledem na možnosti financování. Inspirací se nám stal remíz na jih od řešeného pozemku. Mateřská škola má charakter pavilónů s atmosférou těsného kontaktu s okolní krajinou a jejími přírodními prvky. Pavilónový charakter přibližuje měřítko stavby okolním rodinným domům a umožnil nám dům vyprojektovat pro výstavbu v etapách, kdy měla každá etapa charakter uceleného architektonického díla.

Jižní strana obrácená do zahrady je rozvolněnou kompozicí pavilónů s krytými terasami. Západní strana je zapojena do nově vzniklého veřejného prostoru a svou mírně převýšenou kompozicí jasně definuje vstup do místně významného objektu občanské vybavenosti. Severní fasáda jednoznačně definuje veřejný prostor svou linearitou doplněnou o vrstvu hravě rozmístěných okenních otvorů.

Navrhujeme objekt s optimistickou a zároveň klidnou atmosférou dosaženou za pomoci poctivých, převážně přírodních materiálů, které se uplatňují ve své přirozené barevnosti a textuře. Důraz byl kladen na trvanlivost materiálů. Materiálový koncept prostupuje také interiérem.

Provozní řešení má jednoznačné přehledné schéma. Centrálním prostorem je mírně převýšená hala s vrchním osvětlením sloužící jako vstup, ale také další herní prostor při nepřízni počasí. Na tuto halu jsou napojeny tři pavilóny heren, které vždy fungují jako komplexní funkční jednotka se šatnou s přímým výstupem na zahradu. Pavilon kuchyně přímo napojený na halu uzavírá dispoziční schema.  Severní trakt obsahuje veškeré zázemí domu včetně keramické dílny a sauny.

Dům je navržen jako zděný z keramických tvárnic založený na základových pasech a s monolitickými střešními deskami. Zateplení objektu svými hodnotami součinitele prostupu tepla splňuje požadavek pasivního domu. Objekt má důsledně navrženou a realizovanou vzduchotěsnou vrstvu. Zdrojem tepla je plynový kotel v kombinaci s podlahovým vytápěním, resp. radiátory dle vhodnosti pro daný účel místnosti. Je navrženo hospodaření s dešťovou vodou, která je jímána ze střešních ploch a následně využívána pro zálivku pozemku.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
Projektant: Med Pavlík architekti s.r.o.
Dodavatel: Prima spol. s.r.o.
Spoluautor: Tomáš Stopka
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Plány:
Další soubory:
Články: