21. Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena za mimořádný přístup k použití BIM v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín
Ulice: Pustevny
Město: Prostřední Bečva
Kraj: Zlínský
Počet hlasů: 4329

Popis objektu:

Nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kdyby byla postavená ze strojově opracovaných trámů. Referenčním bodem obnovy se stal rok 1925, kdy se památka zprovozňovala po první světové válce. Tehdy došlo k úpravám chaty Libušín a z pohledu dnešní funkce byla provozuschopná. Důležitým zdrojem informací byly historické fotografie zachycující původní vzhled chaty.

 

Pro obnovu Libušína byl architektonickou kanceláří Masák & Partner vytvořen BIM – 3D model, který byl nezastupitelný např. při modelování hasicího zařízení a jeho vedení a skrytí v konstrukcích. Obnova Libušína se neobešla bez změny vytápění na tepelná čerpadla a zajištění stabilního hasicího zařízení. V nejcennější části interiéru, v jídelně, je plynové stabilní zařízení. Velmi náročný a zároveň unikátní způsob řešení, který se používá u muzejních archivů a expozic s archiváliemi, kde nelze hasit konvenčním způsobem s využitím pěny nebo vody. Inertní plyn vpuštěný do místnosti sníží procento kyslíku a tím zamezí hoření. Vodní systém je i ve střešním plášti šindelové střechy pro postřik fasád a povrchu střech. Aby obvodový plášť roubenky správně těsnil a byl nepropustný, byla vnitřní strana obvodové konstrukce opatřena mezivrstvou speciální fólie tzv. moderní parozábranou. Celá budova je také opatřena požárními čidly a hlasovým hlášením.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Dušan Samuel Jurkovič; Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Dodavatel: Archatt s.r.o.
Přihlašovatel: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Investor: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Plány:
Další soubory:
Články: