37. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Ceny:
Cena Svazu měst a obcí v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
Ulice: Ohře, km 184,6 - most pro pěší
Město: Loket - Údolí - Svatošské skály
Kraj: Karlovarský
Počet hlasů: 412

Popis objektu:

Účelem stavby byla výstavba části cyklostezky vč. přemostění řeky Ohře ve Svatošských skalách. Jedná se
o výstavbu nové visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou na místě původního přemostění.  Lávka pro pěší
a cyklisty je určena i nouzově pro složky integrovaného záchranného systému. Budovaná cyklostezka je vedena hlubokým údolím řeky Ohře, má parametry bezbariérového přístupu a je napojena na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje č. 6. Lávka vy vybudována v místě původního mostu, ze kterého zbyl pouze středový pilíř. Tento pilíř byl v rámci stavby odstraněn.

Nová visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou, visutá lana vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích. Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou mírně ukloněných rovinách. Krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana jsou pnuta mezi pylony. Pylony jsou vetknuty
do opěr. Mostovka je dřevěná, mostiny jsou uloženy na podélníky. Založení masivních železobetonových opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108 x 16 délky cca 8,5 - 9,0m. Kotevní bloky zpětných lan jsou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami, založeny jsou plošně.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: PONTIKA s. r. o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Investor: Karlovarský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: