KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU, BRNO

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU, BRNO
Ulice: KAMENICE 3
Město: BRNO - BOHUNICE
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Projekt Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU) si klade za cíl inovovat výuku lékařských programů MU prostřednictvím zapojení pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky.

Zajišťuje pregraduální výuku preklinickou, klinickou, nemocniční i přednemocniční, lékařských i nelékařských programů metodou Simulation Based Learning za maximálního využití moderních metod výuky.

Simulační centrum je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory. SIMU je především o možnostech, jak si vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Tady si můžete vše natrénovat, aniž byste ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit.

SIMU poskytuje zcela nový pohled na výuku Všeobecného i Zubního lékařství. Doplňuje studijní programy o jedinečný aspekt osvojení si jednotlivých technik a postupů na simulátorech.

Cílovou skupinou jsou studenti programu Všeobecné lékařství, studenti programu Zubní lékařství i studenti některých nelékařských programů. Pedagogové dotčených předmětů absolvují odbornou přípravu za účelem zvýšení kvalifikace a profesních kompetencí.

Objekt v jižní části tvoří kompaktní blok s vnitřním atriem, z něhož vybíhá smělé přemostění ulice Kamenice podepřené subtilní podnoží v severní části pozemku. Nad komunikací je v přemostění zakomponováno druhé atrium, které vylehčuje hmotu a umožňuje zajímavý průhled vnitřkem objektu. Hmota, byť půdorysně zalomená, je kompaktní a vytváří čistou moderní kompozici, vstupní krystal východní části kampusu.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: AiD team a.s.
Projektant: AiD team a.s.
Dodavatel: SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM / IDPS s.r.o. a OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: AiD team a.s.
Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Plány:
Další soubory:
Články: