Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby
Ulice: Purkyňova 446
Město: Náchod
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako komplement – srdce nemocnice, tedy část určená pro intenzivní medicínu. Lůžkovou péči pak zajistí pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.

Do komplementárního pavilonu K se přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice – porodní sály a sál pro císařské řezy, ARO lůžka a JIPová lůžka, aseptické a superaseptické operační sály a všechny zobrazovací metody včetně magnetické rezonance. Součástí tohoto pavilonu je 8 operačních sálů, z nichž jeden je výjimečný tím, že obsahuje přípravu pro budoucí pro robotické operace. Vyjma superaseptického prostředí ve třídě ISO5 budou sály disponovat nejmodernějším systémem video managementu ve formátu 4K. Tato inteligentní platforma pro poskytuje možnosti efektivního vizuálního řízení a ověřování událostí v reálném čase, zpětného dohledávání potřebných informací v pořízeném záznamu, archivaci záznamů či zprostředkování videokonference přímo z těchto sálů komukoliv přizvanému z celého světa.

Unikátní a v tomto rozsahu ojedinělá, je dodaná technologie výroby kyslíku. Generátor kyslíku je založen na principu použití molekulárních sít, která jsou schopná oddělit dusík od kyslíku na bázi různé velikosti molekul. Svým provedením je výjimečný také integrovaný systém řízení. Veškeré technologie instalované v nových pavilonech je možné centrálně ovládat i spravovat dálkově. V reálném čase je tak na vizualizacích možné sledovat a řídit parametry nastavení od teploty v jednotlivých místnostech objektů až po tlaky mediciálních plynů na operačních sálech.

Nové budovy jsou založeny na pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s dozdívkami z pálených cihel. Vnitřní příčky jsou většinou ze sádrokartonu, část stěn je vyzděna z pálených akustických cihel. Kompletní vestavba operačních sálů je tvořena lakovanými nerezovými deskami zavěšenými na nosných ocelových rastrech pro snadnou demontovatelnost a modularitu. Na objektu je provětrávaná fasáda z keramických a probarvených skleněných desek v kombinaci s exteriérovými horizontální a vertikální slunolamy, hliníková okna mají izolační dvojskla. Většina střech je osázená extenzivní zelení, na další části střech jsou umístěny zdroje chladu.

Původní budovy nemocnice byly postaveny převážně v průběhu 20. století s tím, že nejnovější stavby pocházejí již z počátku 21. století. V průběhu uplynulých let byly již některé dožilé objekty odstraněny, jiné byly v souvislosti se změnami a přesunem zdravotnických provozů v rámci nemocnice průběžně upravovány.  Zvláště budovy vzniklé v prvé půli 20. stolení jsou již dávno za hranicí efektivní využitelnosti pro zdravotnický provoz. Velmi rychle zastarávají i objekty z druhé poloviny 20. století a v řadě z nich je i přes adaptace a přístavby obtížné dále zkvalitňovat poskytování zdravotnické péče.

Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem a slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Žlábek, Jiří Slánský, Kateřina Hon, Radek Polívka
Projektant: JIKA-CZ s.r.o.
Dodavatel: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD
Přihlašovatel: Královéhradecký kraj
Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD
JIKA-CZ s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: