Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Ceny:
Cena primátora hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha
Ulice: Trojská lávka
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Trojská lávka je součástí významného přírodního prostoru, který propojuje pěší a rekreační trasy tří městských částí. Jedná se především o vycházkovou spojnici parku Stromovka přes Císařský ostrov k oblíbeným rekreačním cílům jako jsou ZOO, Botanická zahrada nebo Trojský zámek. Nečekané zhroucení původní konstrukce lávky vyvolalo okamžitou potřebu toto propojení co nejdříve obnovit. A to s vysokými požadavky na bezpečnou kontrolovatelnou konstrukci odolnou proti zvýšeným povodňovým rizikům, a navíc splňující nové provozní požadavky. Nová lávka je umístěna do původní polohy, průchozí profil je oproti minulé lávce rozšířen na čtyřmetrový, aby vyhověl potřebám vytížené stezky pro pěší a cyklisty s možností přejezdu vozidel Integrovaného záchranného systému do 5 tun.

Hlavními kritérii návrhu nové lávky byla vedle efektivního rychle realizovatelného konstrukčního řešení a splnění statických a protipovodňových nároků především provozuschopnost, snadná údržba, kontrola a životnost konstrukce. Neméně důležitá byla v tomto kontextu také určitá tvarová a materiálová přívětivost pro návštěvníky přilehlých rekreačních zón a volba vhodného osvětlení, které respektuje přírodní charakter okolí.

Byla zvolena jednoduchá hlavní nosná ocelová konstrukce tvořená neprodyšně uzavřeným páteřním nosníkem tvaru trubky DN 914 mm, který svým kruhovým profilem vykazuje odolnost vůči zatížení ve všech směrech a je realizován s rozdílnou tloušťkou stěn odpovídající podélnému rozložení namáhání mostu. Konstrukce je doplněná o příčníky a trubkové podélníky sloužící ke kotvení dřevěné mostovky a k uchycení zábradlí včetně sklopného mechanismu. Jedná se o spojitý nosník, který je podepřen 5 - ti pilíři a uložen a dvou krajních opěrách. Průřez pilířů obou částí (ocel a beton) je navržen v eliptickém (záměrně výrobně zjednodušeném) hydraulicky výhodném tvaru, který maximálně eliminuje nepříznivé účinky při jeho obtékání vodou v řečišti (vznik vírů).

Pro mostovku byla zvolena nosná konstrukce z ocele a dřeva, tedy plně recyklovatelných a přírodních materiálů. Na Trojské lávce bylo využito dřevo stromu Lophira Alata (azobe), které je pro své vlastnosti (srovnatelné s betonem a ocelí) běžně využíváno jako hrubý stavební materiál. Tento druh dřeva není nutné chemicky ošetřovat, opatřovat opakovanými ochrannými nátěry, přitom nepodléhá povětrnostním vlivům; je odolný proti vodě, vlhku a působení kyselých dešťů, plísním, hnilobě, ale i ohni. Díky vhodné volbě dřeva bylo možné snížit jeho použité množství na minimum – např. použití dubové dřeva by vyžadovalo dvakrát větší tloušťku, třikrát častější výměnu a nutnost chemické impregnace nebo ochranných nátěrů. Protiskluznost dřevěné mostovky byla zvýšena příčným drážkováním.

Trojská lávka je osvětlena vertikálními lineárními svítidly integrovanými do sloupků zábradlí po obou stranách lávky, mírně odsazených k okraji tak, aby byla vizuálně zakryta konstrukcí zábradlí a neoslňovala chodce. V době nižšího provozu je pomocí přednastaveného časového režimu možno snížit intenzitu osvětlení.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich
Projektant: Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Dodavatel: SMP CZ a.s.
Přihlašovatel: SMP CZ a.s.; Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Investor: Hlavní město Praha
Plány:
Další soubory:
Články: