Logistické centrum LIDL Buštěhrad

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Logistické centrum LIDL Buštěhrad
Ulice: Třinecká 741
Město: Kladno - Buštěhrad
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Jedná se o výstavbu nového Logistického centra Lidl na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno – východ Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území jde o obecně doporučované využití tzv. brownfields. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice starých stavebních a technologických objektů s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů.

Areál je umístěn v severní části výrobní zóny, situované na severozápadním okraji katastrálního území Buštěhrad v okrese Kladno. Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě v průmyslové zóně Dříň. Pro účely připojení logistického centra bylo vybudováno nové komunikační napojení na silnici I/61 - Kladenská (spojnice Kladno - dálnice D7) včetně dvojitého kruhového objezdu na této frekventované komunikaci. Páteřní komunikace v průmyslové zóně byla rekonstruována. V areálu byla vybudována autobusová zastávka pro zaměstnance.

Konstrukční systém objektu je navržen v technologii železobetonového skeletu. Hlavní nosnou konstrukcí je montovaný železobetonový skelet tvořený sloupy vetknutými do základových konstrukcí, příčnými plnostěnnými vazníky osazenými na podélných průvlacích. Nosné prvky zastřešení jsou navrženy železobetonové prefabrikované. Jedná se o konstrukce průvlaků doplněných vaznicemi. Průvlaky jsou převážně osazeny na železobetonových sloupech, vaznice pak na průvlacích a obvodových ztužidlech.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: Hana Hrubá
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Přihlašovatel: LIDL Česká republika v.o.s. a TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Investor: LIDL Česká republika v.o.s.
Plány:
Další soubory:
Články: