Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Kulturní centrum - Pivovar Domažlice
Ulice: Pivovarská č. p. 10
Město: Domažlice
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Objekt Pivovaru se nachází na okraji Městské památkové rezervace v přímé návaznosti na ulici Komenského a při novostavbě supermarketu Kaufland. Areál se skládá z jižní třípodlažní části, střední šestipodlažní již realizované části a západní pětipodlažní části. Střední část propojuje jižní a západní část a byla dokončena v roce 2015. Obslužná komunikace zpřístupňuje areál Kulturního centra pro pěší a automobilovou dopravu. Celá stavba byla realizována pouze na pozemcích určených k výstavbě, které jsou v majetku města Domažlice. Strategická poloha objektu - v intravilánu města Domažlice a v přímé vazbě na městské centrum, umožňuje pohodlnou dostupnost široké veřejnosti.

Úpravy základových konstrukcí, sanace svislých konstrukcí, vylití litinových sloupů betonovou směsí, v místě poruch hloubková injektáž zdiva, sanace vodorovných nosných konstrukcí, sanace dřevěné nosné konstrukce ocelovými prvky, celková sanace krovové soustavy včetně výměny poškozených prvků.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka
Projektant: MEPRO s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.; BIS a.s.
Spoluautor: Michal Černý, Marcel Růžička, Maximilian Wetzig, Max Reinhardt (ateliér R2W)
Přihlašovatel: Město Domažlice
Investor: Město Domažlice
Plány:
Další soubory:
Články: