Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
Ulice: Labe, km 954,6 (117,3) - silniční most
Město: Valy nad Labem
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardubického kraje zhotovitel vybudoval novou trvalou silniční trasu přes Labe. Stavba probíhala od ledna 2019 do července roku 2020. Dosavadní provizorní most Bailey Bridge, postavený zde po 2. světové válce ze zásob UNRRA, nahradila novostavba z projektu kanceláře VPÚ DECO PRAHA. Nová ocelová mostovka nové trasy byla do své pozice vysunuta.

Dosavadní mostní provizorium bylo ze své pozice na valské předmostí vysunuto. Nový most je založený na beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Úložné prahy pilířů byly vystavěny pouze samozhutnitelným betonem (SCC 30/37 XF3, SF2). Technologicky nejvýznamnější krok stavby je dvojí výsun rámu nové ocelové mostovky. Pouze zhruba čtvrtina z jeho celkové délky byla smontována v ploše, ve které byla dokončená konstrukce později uložena. Mostovku tvoří dvoutrám o pěti polích s mezilehlými příčníky a s vnějšími chodníkovými konzolami, po dvojím výsunu doplněný obloukem do podoby Langerova trámu v hlavním poli. Výsun byl realizovaný na ocelových bárkách zavibrovaných do koryta řeky. Bárky pro výsun v řece byly na požadovanou výšku doplněny věžemi systému PIŽMO a vystrojeny hlavami pro výsun.

Jako ztracené bednění pro betonáž desky mezi hlavními nosníky mostovky jsou použity desky z UHPC (SCC 100/115 XF4 s rozptýlenou nekorodující výztuží – drátky). Podobu Langerova trámu konstrukce získala až po betonáži této spřažené železobetonové spolupůsobící desky mostovky.

Dalším krokem byla aktivace oblouku s táhly a spuštění kompletní nosné konstrukce zhruba o 20 cm. Konstrukce byla spuštěna z úrovně výsunu do definitivní úrovně pro uložení. Následovalo podlití a aktivace ložisek. Na desku bylo naneseno souvrství bezespáré stříkané izolace na polyuretanové bázi.

Pochozí plochy chodníků mostu jsou zakryty kompozitními pororošty. Přilehlé silniční násypy jsou z obou stran opřeny do gabionových stěn, které jsou skrz násyp spolu sepnuty tahovými sítěmi.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Ryjáček, Petr Dupač, Daniel Skura, Ondřej Dědek, Daniel Šindler, Jiří Peřina, Martin Chudý, Jaroslav Plíva
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s.
OK TŘEBESTOVICE, a. s.
Dodavatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Spoluautor: Michal Kužník, Jan Horák, Milan Vrabec, Hynek Emr, Josef Richtr, Petr Klimeš, Zdeněk Štourač
Přihlašovatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Investor: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR (SFDI) / SÚS PK
Plány:
Další soubory:
Články: