Urbanistický projekt roku 2022 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 20
1. Jiráskovo náměstí v Kolíně - architektonicko-urbanistická soutěž

Návrh pracuje s přeložením ulice a vytvořením jednotné plochy náměstí tvořené centrální mlatovou plochou odkazující na původní materialitu histori...

Autor: Verónica Gallego Sotelo, Ondřej Fabián
Projektant: dropstudio
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 79
2. Územní studie PRAŽSKÁ BRÁNA (lokalita Žižkova kasárna), Písek

Cílem územní studie je vytvořit plnohodnotné městské prostředí s rozmanitostí dějů a funkcí, které vytvoří příjemné prostředí pro život a zlepší k...

Autor: Vladimír Krajíc, Martin Křenek, Jakub Srnka, Vojt...
Projektant: FACT s.r.o.
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Počet hlasů: 98
3. Územní studie veřejného prostranství lokalita 51, Pod Radobýlem, Litoměřice

Základní koncepci určuje stávající kasárenská osa ve směru severovýchod-jihozápad spolu s pěší a obslužnou osou ve směru východ - západ. Na křížen...

Autor: Martin Řehák, Václav Valtr, Lucie Laubová
Projektant: Architektonický ateliér Arkáda, s.r.o.
Přihlašovatel: Architektonický ateliér Arkáda, s.r.o.
Investor: Město Litoměřice
Počet hlasů: 15
4. MILTOWN - MĚSTO BUDOUCNOSTI


Nové město MILTOWN je navrženo jako rezilientní zelené město, kde chytré inovační technologie podporují optimální funkčnost jeho technické...

Autor: Michal Postránecký
Projektant: Ing. Arch. Michal Postránecký
Přihlašovatel: CCF CIIRC ČVUT PRAHA
Investor: Ing. Arch. Michal Postránecký, Středočeské inform...
Ocenění: Zvláštní cena v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 7
5. Vohančice - obytný soubor Haltýře, změna územního plánu s prvky regulačního plánu

Navržená urbanistická struktura vychází z konfigurace terénu, z vlastnických vztahů, z logického dopravního napojení lokality a z ze snadné pěší p...

Autor: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
Projektant: ARCHISLUŽBA.CZ
Přihlašovatel: Obec Vohančice
Investor: Obec Vohančice
Počet hlasů: 20
6. Brno - Stránice, náměstí Míru

Nově vytvořený prostor je urbanisticky definován pomocí tří dominant, které do celkové kompozice vnášejí napětí a náměstí tak jednoznačně vymezují...

Autor: Jiří Gerö
Projektant: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Přihlašovatel: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Investor: Kancelář architekta města Brna (Statutární město ...
Počet hlasů: 307
7. Prachatice, Pod Cvrčkovem - územní studie

Rozvojová plocha ve vlastnictví města. Rezidenční část v návaznosti na sportovně-rekreační zónu celoměstského významu s městskou halou, skateparke...

Autor: Oleg Haman, Petr Housa, Adam Homola
Projektant: CASUA spol. s r.o.
Přihlašovatel: CASUA spol. s r.o.
Investor: MARLO a.s.
Počet hlasů: 4
8. Územní studie sídelní zeleně město Pardubice


Územní studie sídelní zeleně je strategickým dokumentem, který vymezuje systém zeleně v Pardubicích, dbá o následné zabezpečení jeho dlouh...

Autor: Pavel Šimek, Martin Kovář, Anna Svobodová
Projektant: Ing. Pavel Šimek - Florart
Přihlašovatel: Ing. Pavel Šimek - Florart
Investor: Statutární město Pardubice
Počet hlasů: 4
9. Urbanistická studie Stříbrnice

Cílem je návrat života do tohoto území, dále obnova Stříbrnického údolí a tvorba dalších pracovních míst včetně bydlení pro nadále se rozvíjející ...

Autor: Ondřej Chybík, Michal Krištof
Projektant: Chybík & Krištof associated architects s.r.o
Přihlašovatel: Kraličák s.r.o.
Investor: Kraličák s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 7
10. Obytný soubor Křeslická, Praha

Cílem stavebního záměru je uskutečnit postupnou transformaci uzavřeného průmyslového areálu na poloveřejný polyfunkční obytný městský blok v jedno...

Autor: Zdeněk Jiran, Petr Máša
Projektant: Jiran a partner architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Neocity Towers, s.r.o.
Investor: Neocity Towers, s.r.o.
Počet hlasů: 2074
11. Nová Zbrojovka, Brno

Brněnská Zbrojovka - to je pojem, který zná celý svět. Přes sto let se tady vyráběly zbraně, obráběcí stroje, traktory, auta či počítače. Teď...

Autor: Tomáš Pilař, Ivona Uherková, Jan Růžička, Denisa ...
Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.; Brno Development ...
Přihlašovatel: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. člen realitní a investiční...
Investor: CPI PROPERTY GROUP
Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 971
12. Revitalizace části města Žďár na Sázavou

Kvalitní veřejný prostor navržený atelierem MS plan, je páteří zamýšlené polyfunkční výstavby. Návrh postupného rozvoje městské části vychází z po...

Autor: Michal Šourek, Jakub Mazur, Linda Svobodová, Kate...
Projektant: MS Plan s.r.o.
Přihlašovatel: MS Plan s.r.o.
Investor: Město Žďár nad Sázavou
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 2629
13. Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové

Projekt se zabývá návrhem intenzivní obytné zástavby v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové. Návrh odpovídá potřebám moderní městské části se ...

Autor: Michaela Bergová
Projektant: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Přihlašovatel: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Investor: Odbor hlavního architekta Hradec Králové
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 9
14. Nový Perštýn, Liberec

Rozvoj centrální části města jako pobytového prostoru pro obyvatele a návštěvníky se zelení jako výraznému prvku historické zástavby Liberce i výz...

Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch
Projektant: DOMYJINAK architekti
Přihlašovatel: DOMYJINAK architekti
Investor: LIC s.r.o. ; MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Počet hlasů: 24
15. Bronwfield Masarykovo nádraží

Navrhovaná stavba je součástí širšího záměru transformace ploch v okolí Masarykova nádraží a Florence, které historicky přestaly být využívány pro...

Projektant: Zaha Hadid Architects; Jakub Cigler Architekti
Přihlašovatel: Penta Real Estate, s.r.o.
Investor: Penta Real Estate, s.r.o.
Počet hlasů: 43
16. Generel Londýnská – Bruselská

Ulice sleduje trasu tunelu, jenž určil šíři ulice umožňující navýšení domů na 6+1 podlaží, umístění předzahrádek a stromové aleje vytvářející komf...

Autor: Petr Franta, Štěpán Sekera, Petr Sobotka, Danuše ...
Projektant: Petr Franta Architekti & asoc., s.r.o.
Přihlašovatel: Petr Franta Architekti & asoc., s.r.o.
Investor: Městská část Praha 2