15. Bronwfield Masarykovo nádraží

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Bronwfield Masarykovo nádraží
Ulice: Masarykovo nádraží
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 24

Popis objektu:

Navrhovaná stavba je součástí širšího záměru transformace ploch v okolí Masarykova nádraží a Florence, které historicky přestaly být využívány pro provoz železniční stanice a autobusového nádraží. Z vlastní podstaty je součástí území pro transformaci i vlastní Masarykovo nádraží. Území je vymezeno ze severu ulicemi Na Florenci a Křižíkovou, ze západu budovou železniční stanice Masarykovo nádraží, z jihu ulicemi Hybernskou a z východu v jižní části Wilsonovou ulicí (severojižní magistrála) a následně Negrelliho viaduktem a prostorem autobusového nádraží Florenc. Severojižní magistrála územím prochází estakádou, která překonává kolejiště Masarykova nádraží a oblast Florence, tato mostní konstrukce je v území bariérou, která území rozděluje na dvě poloviny.

Projekt revitalizace okolí Masarykova Nádraží představuje koncepci znovupropojení v současné době fragmentovaného území. Dominantními prvky určujícími měřítko této oblasti v současné době jsou stavby dopravní infrastruktury. Zaha Hadid Architects považuje za vhodné reagovat adekvátní zástavbou hmot budov, neboť ty, na rozdíl od utilitárních dopravních ploch, přispívají k aktivaci veřejného prostoru a života. Je tedy potřebné novou zástavbou vyvážit tyto existující dopravní prvky v území. Celá lokalita je v současnosti dominována vyvýšenou ulicí Wilsonova, jejíž vizuální dopad by byl stavbou areálu minimalizován. Růst nové zástavby kladně přispěje k vizuálnímu potlačení této dopravní stavby. Při tvorbě návrhu ZHA dbá na komplexní porozumění měřítka celého území, tak jak v současné době je, nikoliv pouze na vybrané objekty v zástavbě. Návrh se tedy snaží území scelit, doplnit jeho urbanistickou kompozici a logiku a propojit nyní odtržené celky. Organický vrůst zástavby do existující dopravní infrastruktury lze pozorovat v mnoha Evropských městech (London Kings Cross, London Liverpool street station, atd.) a jeho kladné dopady na města jsou již dobře pozorovatelné. Řešené území ZHA nevnímá jako přetížené, ale naopak jako nedořešené, a toto se projekt snaží rektifikovat.

Typologický druh stavby: Územní rozhodnutí
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Zaha Hadid Architects; Jakub Cigler Architekti
Přihlašovatel: Penta Real Estate, s.r.o.
Investor: Penta Real Estate, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: