Urbanistický projekt roku 2022 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 20
1. Jiráskovo náměstí v Kolíně - architektonicko-urbanistická soutěž

Návrh pracuje s přeložením ulice a vytvořením jednotné plochy náměstí tvořené centrální mlatovou plochou odkazující na původní materialitu histori...

Autor: Verónica Gallego Sotelo, Ondřej Fabián
Projektant: dropstudio
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 15
4. MILTOWN - MĚSTO BUDOUCNOSTI


Nové město MILTOWN je navrženo jako rezilientní zelené město, kde chytré inovační technologie podporují optimální funkčnost jeho technické...

Autor: Michal Postránecký
Projektant: Ing. Arch. Michal Postránecký
Přihlašovatel: CCF CIIRC ČVUT PRAHA
Investor: Ing. Arch. Michal Postránecký, Středočeské inform...
Ocenění: Zvláštní cena v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 4
9. Urbanistická studie Stříbrnice

Cílem je návrat života do tohoto území, dále obnova Stříbrnického údolí a tvorba dalších pracovních míst včetně bydlení pro nadále se rozvíjející ...

Autor: Ondřej Chybík, Michal Krištof
Projektant: Chybík & Krištof associated architects s.r.o
Přihlašovatel: Kraličák s.r.o.
Investor: Kraličák s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 2074
11. Nová Zbrojovka, Brno

Brněnská Zbrojovka - to je pojem, který zná celý svět. Přes sto let se tady vyráběly zbraně, obráběcí stroje, traktory, auta či počítače. Teď...

Autor: Tomáš Pilař, Ivona Uherková, Jan Růžička, Denisa ...
Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.; Brno Development ...
Přihlašovatel: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. člen realitní a investiční...
Investor: CPI PROPERTY GROUP
Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 971
12. Revitalizace části města Žďár na Sázavou

Kvalitní veřejný prostor navržený atelierem MS plan, je páteří zamýšlené polyfunkční výstavby. Návrh postupného rozvoje městské části vychází z po...

Autor: Michal Šourek, Jakub Mazur, Linda Svobodová, Kate...
Projektant: MS Plan s.r.o.
Přihlašovatel: MS Plan s.r.o.
Investor: Město Žďár nad Sázavou
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Počet hlasů: 2629
13. Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové

Projekt se zabývá návrhem intenzivní obytné zástavby v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové. Návrh odpovídá potřebám moderní městské části se ...

Autor: Michaela Bergová
Projektant: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Přihlašovatel: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Investor: Odbor hlavního architekta Hradec Králové
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022