13. Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové

Ceny:
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové
Ulice: Koželužna
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 2629

Popis objektu:

Projekt se zabývá návrhem intenzivní obytné zástavby v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové. Návrh odpovídá potřebám moderní městské části se zachováním dostatečného soukromí obyvatel.

Posledním pozůstatkem bývalé Koželužny je jedna továrna a komín, které se zrenovují. V továrně je navržen víceúčelový sál a kolem malé náměstí s obchody. Koncept bytových domů odkazuje na tradici použití cihlového zdiva.

Celkový návrh reaguje na špatně zvolenou současnou koncepci a nabízí nový pohled na využití území.

Vzhledem k celkovému nedostatku bytů byla v návrhu snaha o co největší využití pozemku. Bylo dosaženo využití 280 ob./ha

Budovy jsou členěny na A,B,C,D,E a F. Mezi jednotlivými domy jsou navržena dětská hřiště. Kolem prostoru náměstí se nachází 10 prostorů k pronájmu. V budově B se nachází posilovna. Celkem je navrženo 157 bytů. Největší zastoupení mají byty 2kk a 3kk. 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michaela Bergová
Projektant: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Přihlašovatel: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová
Investor: Odbor hlavního architekta Hradec Králové
Plány: Zobrazit více plánů
1PP
1NP
2NP
3NP
4NP
5NP
Další soubory:
Články: