MILTOWN - MĚSTO BUDOUCNOSTI

Ceny:
Zvláštní cena v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2022
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: MILTOWN - MĚSTO BUDOUCNOSTI
Ulice:
Město: Milovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:


Nové město MILTOWN je navrženo jako rezilientní zelené město, kde chytré inovační technologie podporují optimální funkčnost jeho technické infrastruktury a logistických procesů uvnitř celého prostoru města i směrem ven k jeho okolí, pohyb lidí a produktů a každodenní úkony v životě jeho obyvatel a návštěvníků. Město je navrženo pro všechny generace. Jeho srdcem bude univerzitní komunita soustředěná v Mall of Knowledge a další výzkumné ústavy.

Jedná se o návrh kompletně nové urbánní struktury, nicméně jedna z částí města je zpracovaná v duchu malého městského centra s historickým odkazem do minulosti. Toto je vyjádřeno rozměrem objektů a prostor a jejich organizací v prostoru. Jsou použity známé archetypy a výrazové prostředky, které mají navodit dojem, že tato městská struktura zde stojí již delší dobu.

 

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Postránecký
Projektant: Ing. Arch. Michal Postránecký
Přihlašovatel: CCF CIIRC ČVUT PRAHA
Investor: Ing. Arch. Michal Postránecký, Středočeské informační centrum
Plány:
Další soubory:
Články: