Územní studie sídelní zeleně město Pardubice

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Územní studie sídelní zeleně město Pardubice
Ulice:
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Popis objektu:


Územní studie sídelní zeleně je strategickým dokumentem, který vymezuje systém zeleně v Pardubicích, dbá o následné zabezpečení jeho dlouhodobé stability a rozvíjí jeho ekologické a rekreační funkce.

Navrhovaná opatření vychází z detailní analýzy historického vývoje systému zeleně (samostatná příloha) a respektují historický vývoj města. Návrh je v souladu s požadavky památkové péče.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Šimek, Martin Kovář, Anna Svobodová
Projektant: Ing. Pavel Šimek - Florart
Přihlašovatel: Ing. Pavel Šimek - Florart
Investor: Statutární město Pardubice
Plány:
Další soubory:
Články: