2. Územní studie PRAŽSKÁ BRÁNA (lokalita Žižkova kasárna), Písek

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Územní studie PRAŽSKÁ BRÁNA (lokalita Žižkova kasárna), Písek
Ulice: Pražská brána
Město: Písek
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 79

Popis objektu:

Cílem územní studie je vytvořit plnohodnotné městské prostředí s rozmanitostí dějů a funkcí, které vytvoří příjemné prostředí pro život a zlepší kvalitu prostředí i v navazujících městských lokalitách.
Územní studie reguluje podobu veřejných prostranství a vymezuje základní regulace stavebních bloků pro výstavbu v území. Převažujícím účelem je bytová výstavba v lokalitě s předpokládanou kapacitou cca 450 bytových jednotek. Doplňující jsou stavby občanské a nebytové.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Vladimír Krajíc, Martin Křenek, Jakub Srnka, Vojtěch Krajíc
Projektant: FACT s.r.o.
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Plány:
Další soubory:
Články: