Obytný soubor Křeslická, Praha

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Obytný soubor Křeslická, Praha
Ulice: Křeslická
Město: Praha 10
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Cílem stavebního záměru je uskutečnit postupnou transformaci uzavřeného průmyslového areálu na poloveřejný polyfunkční obytný městský blok v jednotné urbanistické struktuře kompozice činžovních vil.

Studie předpokládá urbánní proměnu dlouhodobě zanedbávané části města na území dnešního brownfieldu a jejho plně funkční zapojení do okolní, rozdílně diferencované struktury širšího jádra města.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Zdeněk Jiran, Petr Máša
Projektant: Jiran a partner architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Neocity Towers, s.r.o.
Investor: Neocity Towers, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: