6. Brno - Stránice, náměstí Míru

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Brno - Stránice, náměstí Míru
Ulice: Náměstí Míru
Město: Brno - Stránice
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 20

Popis objektu:

Nově vytvořený prostor je urbanisticky definován pomocí tří dominant, které do celkové kompozice vnášejí napětí a náměstí tak jednoznačně vymezují. První dominantou je věž stávajícího kostela sv. Augustina, druhou je nově navržený ozeleněný vyhlídkový bod v severozápadním rohu a třetí pak střední část stavby se šesti podlažími na jižní straně náměstí. Vyhlídkový bod má za cíl stát se „magnetem“ celého místa a novým orientačním majákem pro celé okolí a nabídne v prvním plánu výhled na samotné náměstí, v druhém plánu pohled na park Kraví Horu a posledním, třetím pak panoramatický pohled na celé Brno. Zvolené hmotové kompoziční řešení plně respektuje pohledovou osu na stávající kostel – hlavní dominantu.

K naplnění původní koncepce, staré téměř 100 let, chybělo poslední vymezení pomocí jižní strany náměstí a vytvoření plnohodnotného centrálního veřejného prostranství odpovídající  původní  architektuře 20. a 30. let. Návrh navazuje na  okolní urbanistickou strukturu, je koncipován především pro pěší a je tedy založen na myšlence prostupnosti – otevřeného zahradního města. Cílem návrhu je citlivě navrhnout městskou zástavbu a náměstí pro vytvoření důstojného centra Masarykovy čtvrti, jež zhodnotí a posílí charakter lokality. Architektura respektuje charakter Masarykovy čtvrti a pomocí modrozelené infastruktury rozvíjí koncepci zahradního města soudobým způsobem.

 

Typologický druh stavby: Architektonicko-urbanistická soutěž
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Gerö
Projektant: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Přihlašovatel: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Investor: Kancelář architekta města Brna (Statutární město Brno)
Plány:
Další soubory:
Články: