Urbanistický projekt roku 2021 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 3876
1. Urbanistická studie využití území UP Bučovice II

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, ZADÁNÍ

jedná se o areál továrny na nábytek UP Bučovice mezi železnicí a tokem řeky Litavy, v sou...

Autor: Jana Benešová, Martina Kabelková, Josef Knotek, H...
Projektant: ATELIER URBI spol. s r. o.
Přihlašovatel: ATELIER URBI spol. s r. o.
Investor: Město Bučovice
Počet hlasů: 150
2. Územní studie centrálního prostoru obce Háj ve Slezsku

Územní studie se zabývá pojednáním prostor náměstí před obchodním střediskem Hanka, přilehlé ulice Nádražní a prostoru vymezeným ulicí Antonína Va...

Autor: Tomáš Bindr, Adéla Sanitráková
Projektant: Atelier 38, s.r.o.
Spoluautor: Petr Ondruška / krajinářský architekt
Přihlašovatel: Atelier 38, s.r.o.
Investor: Obecní úřad Háj ve Slezsku
Počet hlasů: 86
3. NOVÁ TEPNA - Vrstevnaté centrum Náchoda

Území je sociálně řešeno jako multifunkční celek zastavěný objekty s multifunkčními
funkcemi. Kolem dvou nových náměstí, jsou navrženy obje...

Autor: Miloš G.Parma, Zoltán Burkuš, Zbyněk Kugler, Tomá...
Projektant: A.D.O.PRAHA s.r.o., Smlouva o sdružení " TEPNA NÁ...
Přihlašovatel: A.D.O.PRAHA s.r.o.
Investor: Město Náchod
Počet hlasů: 190
4. Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43, Brno

Urbanisticko – dopravní studie na řešení silničního koridoru X43 představuje jedno z možných řešení průtahu budoucí směrově dělené komunikace...

Autor: Manar Chaker, Petr Skřička, Petr Pelčák, Miroslav...
Projektant: HBH Projekt spol. s r.o.; Pelčák a partner archit...
Přihlašovatel: HBH Projekt spol. s r.o. člen Sdružení Pelčák a p...
Investor: Kancelář architekta města Brna, p. o.
Počet hlasů: 2537
5. Revitalizace areálu bývalých kasáren, Brno - Židenice

Urbanistický návrh pracuje se dvěmi hlavními hmotami dvou samostatných objektů a využívá svažitost terénu. Větší budova přiléhá k ulici Svatopluko...

Autor: Milan Rak, Alena Režná
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Investor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Počet hlasů: 341
6. Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Území Masarykova nádraží je jedinou velkou rozvojovou lokalitou ve skutečném centru Prahy, která je kvalitně zapojena do městské struktury a zárov...

Autor: Tomáš Pechman (SUDOP), Jakub Cígler (JCA)
Projektant: Společnost „SP + SEU_ŽST Praha Masarykovo nádraží...
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Počet hlasů: 352
7. Terminál Smíchovské nádraží, Praha

Hlavním cílem stavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení jednotlivých provozních celků veřejné hromadné dopravy tvořené metrem (linka trasy...

Autor: Martin Nápravník (SUDOP PRAHA), Jaroslav Wertig (...
Projektant: Sdružení "SP+MTO+A69+SEU_Terminál Smíchov"/ A69 –...
Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Odbor investiční HLMP
Počet hlasů: 108
8. Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10

Hlavní cíle studie:

1 . Založit novou městskou čtvrť, urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru.

...

Autor: Zdeněk Jiran, František Štáfek, Petr Máša
Projektant: Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Investor: Městská část Praha 10
Počet hlasů: 134
9. Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla, Praha

Investiční záměr řeší lokalitu vymezenou ulicemi Italskou a Seifertovou na jihovýchodní a severovýchodní straně a na straně severozápadní pak opěr...

Autor: Ján Kostrian, Jana Lehotská, Paul Philips, Petr L...
Projektant: Aukett s.r.o.
Přihlašovatel: CR-City, a.s.
Investor: Rezidence Churchill s.r.o.
Počet hlasů: 217
10. PROPOJENÍ NOVÁ PIVOVARSKÁ – KAROLINA, Ostrava

Cílem investičního záměru je prověření realizovatelnosti záměru s ohledem na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, rozdělení stavby do j...

Autor: Martin Staněk, Richard Průša, Tomáš Obruča, Ondře...
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Přihlašovatel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Investor: Statutární město Ostrava
Počet hlasů: 1128
11. Územní studie veřejných prostranství „ÚS24“ Jihlava – Handlovy Dvory

Účelem územní studie je získání podkladu pro kvalifikované rozhodování o změnách v území a pro stanovení postupu při výstavbě v řešené lokalitě. P...

Autor: Jan Horký, Milan Šuška, Jana Šerá, Karel Říha, Ja...
Projektant: Ing. arch. Jan Horký
Přihlašovatel: Ing. arch. Jan Horký
Investor: Magistrát města Jihlavy
Počet hlasů: 148
12. LIBEREC KUNRATICKÁ ÚZEMNÍ STUDIE

Území je charakterizováno složitými výškovými poměry.

Na jižní hranici je stávající rychlostní komunikace I. třídy č. 14 z Liberce do Ja...

Autor: Jiří Řezák, David Wittassek, Tomáš Němec, Jakub Č...
Projektant: Qarta architektura, s.r.o
Přihlašovatel: SYNER GROUP a.s.
Investor: SYNER GROUP a.s.
Počet hlasů: 5421
13. Nový Pavlov (u Kladna)

Projekt je výsledkem vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže zorganizované soukromým investorem v zájmu nalézt koncepci výstavby nového obytn...

Autor: Marek Janatka, Lucie Mejsnarová, Kateřina Hroníko...
Projektant: Visio, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Visio, spol. s r.o.
Investor: QEQ Czech, s.r.o.
Počet hlasů: 932
14. Nová rezidenční čtvrť Přezletice - Panská pole

Návrh rozvíjí uspořádání území na základě územního plánu, z něhož vychází půdorysné stopy hlavních komunikací a členění funkčních ploch území...

Autor: Karol Lakatoš
Projektant: OM Consulting, s.r.o.
Přihlašovatel: OM Consulting, s.r.o.
Investor: OBADI, s.r.o.
Počet hlasů: 59
15. Územní studie - návrh řešeni urbanistického rozvoje, Praha - Dolní Měcholupy

Praha se vyrovnává s velkou poptávkou po bydlení, což se projevuje překotnou urbanizací v okrajovych městských částech Dolní Měcholupy a Štěrboho...

Autor: Petr Buryška, Robert Jelínek
Projektant: studioLIBRE s.r.o.
Spoluautor: Pavel Borusík
Přihlašovatel: studioLIBRE s.r.o.
Investor: Úřad Městské části Praha - Dolni Měcholupy
Počet hlasů: 59
16. Městská čtvrť Trnava Prúdy

Projekt rieši vytvorenie nového obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy v meste Trnava.  Riešené územie je zo sevenej a&nbs...

Autor: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
Projektant: Cakov and partners, s.r.o.
Přihlašovatel: Cakov and partners, s.r.o.
Investor: Terra Trnavia