5. Revitalizace areálu bývalých kasáren, Brno - Židenice

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Revitalizace areálu bývalých kasáren, Brno - Židenice
Ulice: Svatoplukova 84
Město: Brno - Židenice
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 2537

Popis objektu:

Urbanistický návrh pracuje se dvěmi hlavními hmotami dvou samostatných objektů a využívá svažitost terénu. Větší budova přiléhá k ulici Svatoplukova, je zachována historická uliční čára. Druhá, menší, budova je umístěna k ulicím Rokytova a Kulkova.
Vůči sousednímu křídlu historické budovy je větší nový objekt umístěn tak, aby byla zachována původní urbanistická osa areálu. V ose je založeno stromořadí a pohledově je zakončena fasádou menší z budov.
Stávající historická budova v areálu má tři nadzemní podlaží s vysokou světlou výškou a sedlovou střechu. Výška římsy cca 14m, výška hřebene 16m. Novostavba má výšku 23m, směrem ke křižovatce Svatoplukova Rokytova klesá na 19m.
Díky vhodnému osazení hmot do teréního zářezu a dostatečným odestupům od okolní zástavby nenarušuje výška novostaveb okolní výškovou hladinu.

Typologický druh stavby: Objemová studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Milan Rak, Alena Režná
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Investor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje