7. Terminál Smíchovské nádraží, Praha

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Terminál Smíchovské nádraží, Praha
Ulice: Smíchovské nádraží
Město: Praha 5
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 352

Popis objektu:

Hlavním cílem stavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení jednotlivých provozních celků veřejné hromadné dopravy tvořené metrem (linka trasy B), dopravou na železnici, autobusovou, tramvajovou, cyklistickou dopravou, dopravou osobními automobily a pěší v oblasti žst. Praha Smíchov do jednoho živého centralizovaného celku.

Po realizaci dopravního terminálu bude zredukováno stávající autobusového nádraží v ulici Na Knížecí, dojde pak k uvolnění dané lokality (plochy) pro budoucí rozvoj území.

Dalším důvodem pro realizaci této stavby je budoucí rozvoj lokality v oblasti žst. Praha Smíchov, z hlediska výstavby privátních i státních investorů. Nová výstavba přinese význačné navýšení toků cestujících i lidí, kteří budou do nové výstavby dojíždět za prací, případně zde naleznou nové bytové možnosti. Tomuto budoucímu výhledu je nutno přizpůsobit a navýšit kapacitu a přehlednost dopravních možností v této lokalitě.

Typologický druh stavby: Technická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Nápravník (SUDOP PRAHA), Jaroslav Wertig (A69)
Projektant: Sdružení "SP+MTO+A69+SEU_Terminál Smíchov"/ A69 – architekti s.r.o.; SUDOP PRAHA, a.s./
Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Odbor investiční HLMP
Plány:
Další soubory: Textová část
Články: