8. Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10
Ulice:
Město: Praha 10
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 108

Popis objektu:

Hlavní cíle studie:

1 . Založit novou městskou čtvrť, urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru.

2 . Vytvořit podmínky pro výstabu bytových domů, kanceláří, obchodu, služeb a částečně nerušící výroby.

3 . Zajistit maximální flexibilitu následného využití území, prioritou je městský charakter nové čtvrti, nikoliv funkční předurčení jednotlivých ploch.

4 . Zajistit podmínky pro zástavbu městkého typu vylučující extenzivní způsob zástavby doplněné o městskou zeleň.

5 . Zajistit komfortní dopravní obsluhu založením sítě městských tříd / bulvárů napojených na stávající plánované sítě městských komunikací.

6 . Zajistit prostupnost území všemi směry.

7 . Městské třídy / bulváry budou významnými urbanistickými prostory se zvýšenými nároky na vzhled ulic i staveb k městským třídám přiléhajícím a dostatkem městské zeleně; budou také sloužit jako koridory MHD včetně územní rezervy pro vedení tramvajové trati ve vybraném směru.

8 . Založit městský park ve vazbě na Slatinský potok.

9 . Navrhnout ekonomicky reálný model transformace území na moderní městskou čtvrť.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Zdeněk Jiran, František Štáfek, Petr Máša
Projektant: Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Investor: Městská část Praha 10
Plány:
Další soubory:
Články: