4. Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43, Brno

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43, Brno
Ulice:
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 190

Popis objektu:

Urbanisticko – dopravní studie na řešení silničního koridoru X43 představuje jedno z možných řešení průtahu budoucí směrově dělené komunikace katastrálním územím obcí Bosonohy, Bystrc, Kníničky, Troubsko, Žebětín a Rozdrojovice v Jihomoravském kraji. Jednou z hlavních myšlenek je využít prostor, vzniklý situováním dálničního tahu do podzemí, pro rozvoj území Bystrce. Bystrc je v současné době historicky rozdělena bývalým nedobudovaným tahem exteritoriální dálnice Vídeň – Vratislav, jejíž výstavba byla zahájena za protektorátu. Studie v oblasti Bystrce předkládá originální řešení spojení potřeb rozvoje městské části a potřeb vyřešení vazeb místní dopravy s tranzitní dopravou. Zároveň vytváří prostor pro širší využití rekreační oblasti Kníničské přehrady s přihlédnutím k co nejmenšímu ovlivněné klidových zón. Ambiciózní projekt zahrnuje výstavbu bezmála 11 kilometrů dálnice, pěti mimoúrovňových křižovatek, pěti tunelových staveb s délkou přes šest kilometrů, přeložku stávající tramvajové trati a výstavbu netradičně řešeného mostu u přehradní hráze. Na návrhu se podílel tým formovaný z odborníků na architekturu (Pelčák a partner architekti, vedoucí sdružení) a silniční a dálniční stavby (HBH Projekt spol. s r.o.). V oblasti tunelových staveb spolupracovali Amberg Engineering Brno, a.s., problematiku mostních konstrukcí řešil Link projekt s.r.o. Objednatelem studie byla Kancelář architekta města Brna, p.o. Studie byla vypracována, projednána a veřejnosti prezentována v roce 2020 formou informativních panelů a vkládacího modelu.

Typologický druh stavby: Urbanisticko-dopravní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Manar Chaker, Petr Skřička, Petr Pelčák, Miroslav Juren, Tomáš Kulhavý, Vlastimil Horák
Projektant: HBH Projekt spol. s r.o.; Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Přihlašovatel: HBH Projekt spol. s r.o. člen Sdružení Pelčák a partner architekti – HBH Projekt
Investor: Kancelář architekta města Brna, p. o.
Plány:
Hlavní výkres - analytická část
Etapizace
Návrh
Další soubory: Textová část
Články: