10. PROPOJENÍ NOVÁ PIVOVARSKÁ – KAROLINA, Ostrava

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: PROPOJENÍ NOVÁ PIVOVARSKÁ – KAROLINA, Ostrava
Ulice: Karolina
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 217

Popis objektu:

Cílem investičního záměru je prověření realizovatelnosti záměru s ohledem na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, rozdělení stavby do jednotlivých funkčních etap a stanovení podmínek k realizaci.
V souladu s platným územním plánem města Ostravy a jeho hlavními principy koncepce ochrany a rozvoje urbanistických hodnot města v řešeném území, dochází k rozvoji urbanistického uspořádání širšího historického centra. Podpora kvalitního urbanistického (a dopravního) provázání a vytváření polyfunkčních, navzájem propojených urbanistických celků je pochopitelným důsledkem vzniklého stavu.

Typologický druh stavby: Investiční záměr
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Staněk, Richard Průša, Tomáš Obruča, Ondřej Kocurek, Zdeněk Legerský, Martin Vilč, Michal Damek, Bedřich Nečas, Pavel Matyska
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Přihlašovatel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Investor: Statutární město Ostrava