Stavba roku Středočeského kraje 2023 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 449
1. Nové centrum obce Jarpice

VÝCHOZÍ STAV: Předmětným objektem o vnějších rozměrech 20,5 m x 38,7 m je administrativní budova z roku 1900-44 sestávající i z bytové části. Je n...

Autor: Architektura, s.r.o., ing. arch. David Kraus, ing...
Projektant: YDS architekti s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: obec Jarpice
Ocenění: Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 37
2. Depozitární hala CD04, Čelákovice

Depozitární hala CD04 v areálu Národního technického muzea v Čelákovicích

 

Hala CD04 je novým objektem ...

Autor: Jiří Krejčík
Projektant: ARN studio spol.s r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: Národní technické muzeum
Investor: Národní technické muzeum
Ocenění: Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 3671
4. Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně

Předmětem díla je výstavba objektu občanské vybavenosti. Novostavba jídelny a kuchyně je ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. navržena jako bezbarié...

Projektant: Ing. Tomáš Řičař
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Město Mnichovice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 2666
5. Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

PRINCIP ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Bývalá základní škola v ulici Na Nám ěti v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy, která se v ětšin ě ...

Autor: Jiří Krejčík
Projektant: REINVEST spol. s r.o.
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Spoluautor: Ondřej Kubík
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 25
6. Rezidence u Kazínské skály, Černošice

Rezidenční projekt „U Kazínské Skály“ vznikl přestavbou starého skladového areálu v centru města Černošice na jihozápadním předměstí Prahy. C...

Autor: Oldřich Hájek, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, J...
Projektant: CEDE Studio, s.r.o.
Dodavatel: IBS-Rokal,s.r.o.
Přihlašovatel: IBS-Rokal,s.r.o.
Investor: IBS-Rokal,s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
TITUL v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 224
7. Kompetemční centrum společnosti BAUMIT

ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVÝ OBJEKT V AREÁLU SÍDLA SPOLEČNOSTI BAUMIT V BRANDÝSE NAD LABEM

Nový administrativní a skladov...

Autor: Sebastian Nagy
Projektant: Z-projekt s. r. o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: BAUMIT, spol. s r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 70
8. Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav

 

Bioplynová stanice je technologickým...

Projektant: INTECON spol. s r. o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Ocenění: Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 183
9. Mateřská škola Větrník, Říčany

Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením a objekt tělocvičny. Školka je plánována v rámci nového rozvoje území ...

Autor: David Kraus
Projektant: Projecticon s.r.o.
Dodavatel: Zlínstav, a.s.
Přihlašovatel: Projecticon s.r.o.
Investor: Město Říčany
Ocenění: Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 10740
10. Bytové domy Mýtka Stará Boleslav

1.etapa bytových domů (SO1, SO2 a SO3) byla zasazena mezi již dokončené ul. Generála Sedláčka a ul. Hlavenecká a připravované ul. Táhlá a ul. Všet...

Autor: Aleš Mňuk
Projektant: PROUNI CZ s.r.o.
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Přihlašovatel: UNISTAV Invest, s.r.o.
Investor: UNISTAV Invest, s.r.o.
Ocenění: Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 11006
Projektant: IO STUDIO
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: Obec Zaječov
Investor: Obec Zaječov
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 329
13. Malá vodní nádrž VN1,VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Hlavním ú...

Autor: Vítězslav Hráček, Jiří Malý
Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.,
Dodavatel: Stavby rybníků s.r.o.
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad
Investor: Státní pozemkový úřad
Ocenění: Zvláštní cena za krajinotvornou stavbu přínosnou pro obec v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 14
14. Nábřezní cyklostezka A. - Severní část Mladá Boleslav

Výstavba tohoto úseku cyklostezky na levém břehu Jizery paralelně s ulicí Ptácká včetně výstavby nové lávky zajišťující bezpečný přejezd Jizery po...

Autor: Josef Pleskot / AP atelier
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.; Nadační fond Ško...
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Spoluautor: Vladimír Janata / EXCON, a.s
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Ocenění: Zvláštní cena za komplexní přístup k tvorbě krajiny v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 50
18. VD Orlík – modernizace lodního výtahu

Vodní dílo Orlík dostalo ke svým 60. narozeninám nový lodní výtah pro sportovní a rekreační plavbu. Modernizace umožňuje proplavení širšího spektr...

Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zvláštní cena za technickou infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 76
Autor: Martin Pekár, Jiří Jachan, Ondřej Šabata, Martin ...
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ocenění: Zvláštní cena za stavebně-konstrukční řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 256
25. Víceúčelové studijní a společenské centrum v Rakovníku

Kompletní rekonstrukce a přístavba tří spojitých objektů, které původně sloužily jako školní jídelna, družina, školka a byty. Díky složitým staveb...

Autor: Karel Zuska
Projektant: BICERA s.r.o.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s.
Investor: Město Rakovník
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 25
28. Biotop Kosmonosy

Koupací biotop je uměle založené jezírko bez přítoku, ve kterém dochází k čištění vody pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů.

...

Autor: Jana Stejskalová, Karel Kraml, Jakub Doucha, Břet...
Projektant: Stream s.r.o.
Dodavatel: Stream s.r.o.
Přihlašovatel: Stream s.r.o.
Investor: Město Kosmonosy
Ocenění: Zvláštní cena za realizaci volnočasového areálu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 416
30. Novostavba svazkové základní školy v Přezleticích

Koncept přezletické školy rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je vytváření prostoru pro lidské spojování. Vytváření pocitu s...

Autor: Petr Starčevič, Petr Macek
Projektant: Petr Starčevič, Petr Macek, Architektonická kance...
Dodavatel: SPOLEČNOST S-A-P: NOVOSTAVBA SVAZKOVÉ ŠKOLY PŘEZ...
Přihlašovatel: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - ...
Investor: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - ...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 8
33. Farma Vraňany

Farma Vraňany je rodinná farma, realizovaná jak dřevostavby.

Jedná se o jednu z největších podobných staveb u nás realizovaných jako dře...

Autor: Jan Lapčík / FUSIONarchitects
Projektant: FUSIONarchitects s.r.o
Spoluautor: Pavlína Procházková, ENGINEERS CZ
Investor: Farma Vraňany
Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje za mimořádný přínos v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák / Qarta architektura
Projektant: Qarta architektura, 4StatiX
Dodavatel: Revital stavební servis
Spoluautor: Jarin Krouz / / Qarta architektura
Přihlašovatel: Sbor Církve bratrské v Kladně
Investor: Sbor Církve bratrské v Kladně
Ocenění: Zvláštní cena za architektonické řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 4
35. Administrativní budova Geoindustrie

Administrativní budova Geoindustrie s.r.o. vznikla jako moderní sídlo společnosti na středu starého průmyslového areálu. Z hlediska urbanisti...

Autor: Radovan Vacík
Projektant: Radovan Vacík ARCHITECTS
Dodavatel: Geoindustrie s.r.o.
Přihlašovatel: Radovan Vacík ARCHITECTS
Investor: Geoindustrie s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Počet hlasů: 71
37. II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část obchvat Zápy

Začíná připojením okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice – Zápy a jeho délka je cca 2,5 km. Přeložka prochází přibližně jihovýchodním sm...

Projektant: PONTEX spol. s r.o., SGS Czech Republic, s. r. o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Zvláštní cena za přínos životnímu prostředí obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 15
39. Památník tří odbojů

V roce 2017 získala paní Zdeňka Mašínová po téměř třiceti letech od pádu komunistického režimu rodný statek svého otce Josefa Mašína v Lošanech. V...

Autor: Tomáš Hradečný
Projektant: IXA, v.o.s.
Dodavatel: Prostav, s.r.o.
Spoluautor: Klára Hradečná, Julie Kopecká, Benedikt Markel, V...
Přihlašovatel: Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Investor: Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Ocenění: Zvláštní cena za stavbu podporující infrastrukturu cestovního ruchu na území Středočeského kraje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 24
40. Karlštejn - stavební úpravy suterénu a návštěvnické centrum

Národní kulturní památka státní hrad Karlštejn 21. dubna 2023 slavnostně ukončila projekt obnovy vybraných částí.

Ve východní části ...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: AVERS spol. s r.o.
Přihlašovatel: Státní hrad Karlštejn
Investor: Národní památkový ústav
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023