Nové centrum obce Jarpice

Ceny:
Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Nové centrum obce Jarpice
Ulice:
Město: Jarpice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

VÝCHOZÍ STAV: Předmětným objektem o vnějších rozměrech 20,5 m x 38,7 m je administrativní budova z roku 1900-44 sestávající i z bytové části. Je nepodsklepen se třemi vytápěnými nadzemními podlažími. Vnější stěny (servení přístavba 1NP - keramika) bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (servení přístavba 2+3NP) bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (západní přístavba 1NP - keramika) bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky (přístavba) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 14 P+D o tl. 140 mm. ZMĚNY PO REKONSTRUKCI: Po rekonstrukci je předmětný objekt administrativní budova z roku 1900-44 sestávající i z bytové části s 4 byty 3+KK a 1 bytem 4+KK. Svislá a šikmá okna jsou plastová, obojí s izolačním trojsklem plněným atgonem. Venkovní dveře jsou plastové. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (sportovní hala) je zateplena deskami z polyuretanu D = 0.022 [W/m.k] o tl. 120 mm. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (sedlová střecha) je chráněna proti povětrnostním vlivům a proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z polyuretanu D = 0.022 [W/m.k] o tl. 120 mm. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (zelená střecha) je tvořena ze stropních panelů o tl. 200 mm je chráněna proti povětrnostním vlivům a a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S o tl. 300 mm. Vnitřní stropní konstrukce (přístavba) je tvořena ze stropních panelů o tl. 200 mm. Vnější stěny (hala PUR) jsou zatepleny deskami z polyuretanu D = 0.022 [W/m.k] o tl. 120 mm. Vnější stěny (servení přístavba 1NP - keramika) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi o tl. 440 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (servení přístavba 2+3NP) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi o tl. 440 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přilehlé k zemině (servení přístavba 1NP - ŽB) jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tl. 450 mm a zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu D = 0.035 [W/m.K] o tl. 100 mm. Stěny přilehlé k zemině (západní přístavba 1NP - ŽB) jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tl. 450 mm a zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu D = 0.035 [W/m.K] o tl. 100 mm. Vnější stěny (západní přístavba 1NP - keramika) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 30 T Profi o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přilehlé k nevytápěnému prostoru (spojovací krček PUR) jsou zatepleny deskami z polyuretanu Kingspan o tl. 120 mm. Konstrukce podlahy nad terénem (přístavba) je izolována proti zemní vlhkosti a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu EPS 200 S o tl. 220 mm. Konstrukce střechy nevytápěného prostoru (spojovací krček) je tvořena ze stropních panelů o tl. 200 mm je chráněna proti povětrnostním vlivům a a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S o tl. 300 mm. Vnější stěny nevytápěného prostoru (spojovací krček) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 450 mm bez dodatečného zateplení. Celková tepelná ztráta objektu činí 34 291 W, kde 21 534 W je ztráta prostupem a 12 757 W je ztráta větráním.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Architektura, s.r.o., ing. arch. David Kraus, ing. arch. Štěpán Janů a YDS architekti s.r.o.
Projektant: YDS architekti s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: obec Jarpice
Plány:
Další soubory:
Články: