47. Zámek Třešť

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Zámek Třešť
Ulice: Dr. Richtra 234
Město: Třešť
Kraj: Vysočina
Počet hlasů: 280

Popis objektu:

Vzhledem k tomu, že projekt zpracovával stavební úpravy stávající budovy zapsané v rejstříku nemovitých kulturních památek, zůstalo urbanistické řešení stávající/ bez zásahu. Samostatně stojící objekt původně renesančního zámku je obklopen drobnějšími stavbami hospodářského charakteru se zasazením celku do rozsáhlého parku anglického typu. Hlavní vstup do objektu se nalézá na západní fasádě, podružné/ pomocné na severní a jižní.

Historie objektu sahá až do roku 1513, kde na místě středověké tvrze vznikl renesanční zámek. Půdorysně čtyřkřídlý objekt s uzavřeným atriem má tři nadzemní podlaží, obytné podkroví a je částečně podsklepen. Do roku 1626 patřil české šlechtě a poté přešel do majetku šlechty rakouské, která jej vlastnila až do roku 1945. Poválečná léta se nesla v duchu různorodého využití přes místní muzeum, galerii až po internát. Od roku 1984 je zámek i s přilehlým parkem majetkem Akademii věd České republiky, kdy poslední rozsáhlou rekonstrukcí, která již řešila havarijní stav objektu, byla cca v roce 1986 zahájena adaptace objektu na zámecký hotel se zahájením provozu v roce 1994. Vzhledem k tomu, že předešlé stavební úpravy byly poplatné své době a využívaly technologie nevalné kvality, dospěla situace zhruba v roce 2015 opět do bodu, kdy objekt vyžadoval další revizi. Projekt zpracovaný v roce 2016 (Penta projekt s.r.o.) počítal se čtyřmi etapami stavebních úprav, které se primárně soustředily na dispoziční a stavební úpravy na úrovni 1.NP a 1.PP, revizí vnitřních rozvodů a instalací na ostatních podlažích, kompletní výměnou okenních výplní celého objektu a zateplení konstrukce krovu spojenou s výměnou vyžilé střešní krytiny. Po vyřízení povolení stavby na částečnou rekonstrukci investor v roce 2018 přistoupil k přepracování již hotového projektu jiným projektantem (Archina design s.r.o.), v rámci kterého došlo ke sloučení předchozích navržených etap do jedné a rozšíření stavebního záměru do celkové generální rekonstrukce celého objektu. V roce 2019 byl dokončený projekt opět vrácen původnímu projektantovi (Penta projekt s.r.o.) za účelem zpracování technické revize proběhlých prací, zejména v kontextu požadavků HZS, památkové péče a dále z důvodu kompletního přepracování projektu interiéru, který v původně zpracované podobě přestal uživateli vyhovovat. Konečnou kombinací všech tří projektů vznikl v rámci náročné rekonstrukce probíhající mezi lety 2020- 2022 čtyřhvězdičkový boutique konferenční hotel designově propojený se spisovatelem Franzem Kafkou, který v Třešti pobýval v letech 1900-1907 a jehož rukopis a ilustrace se promítly do grafického designu zámku – to vše při zachování památkově hodnotných prvků historické stavby.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Franěk, Ivo Nahálka
Projektant: Penta projekt; Archina design
Dodavatel: Podzimek a synové s. r.o.
Přihlašovatel: Středisko společných činností AV ČR
Investor: Středisko společných činností AV ČR
Plány:
Další soubory:
Články: