44. Depozitární hala CD04 Čelákovice

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Depozitární hala CD04 Čelákovice
Ulice: Zálužská 121
Město: Čelákovice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 45

Popis objektu:

Hala CD04 je novým objektem koncepčně vytvářeného depozitárního komplexu pro uložení sbírek Národního technického muzea. Depozitární areál NTM v Čelákovicích se rozkládá na pozemcích o celkové ploše cca 77 000 m�, které byly pro potřeby muzea získány v 60. letech 20. století. Původní území bývalého hliniště cihelny a následné skládky odpadu NTM dokázalo revitalizovat a využít pro potřeby kulturní instituce.


Hala CD04 disponuje ve dvou podlažích velkoprostorovými sály, které slouží k uložení objektů automobilového průmyslu a předmětů strojírenské povahy. Další halové prostory jsou zařízeny standardním fixním i pojízdným systémem pro ukládání méně rozměrných sbírkových předmětů. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti uložených sbírek a stability vnitřního klimatu pro kvalitní dlouhodobou ochranu zde uložených sbírkových předmětů tak, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí generace.

CD04 je vzorem moderního depozitáře využívajícího sendvičové tepelně izolační fasády a podporu inteligentních technologických systémů. Dvojité opláštění z „těžké“ železobetonové konstrukce přirozeným stavebním způsobem zajišťuje dodržení předepsaných parametrů vnitřního klimatu podle charakteru uložených exponátů a snižuje potřebu využití energeticky náročných technologií pro provoz budov a důsledné energetické a funkční zónování.

Objekt je vybaven odpovídající protipožární a zabezpečovací technikou, která minimalizuje možnost poškození uložených předmětů. Objekt je plně bezbariérový.

V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení haly CD04 na již dokončené haly z let 2006, 2009 a 2012. Idea hangárových staveb na zelené louce tak, jak je možné vidět na obrazech milovníka techniky, malíře Kamila Lhotáka, se stala inspirací pro celkový vzhled areálu, který se krok za krokem naplňuje.

Stavba haly CD 04 byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci IROP za přispění Ministerstva kultury a Národního technického muzea.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jiří Krejčík
Projektant: ARN studio spol.s r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: Národní technické muzeum
Investor: Národní technické muzeum
Plány:
Další soubory:
Články: