43. VOLNOČASOVÝ AREÁL JAMMERTÁL V PARKU FOLIMANKA, PRAHA 2

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: VOLNOČASOVÝ AREÁL JAMMERTÁL V PARKU FOLIMANKA, PRAHA 2
Ulice: Park Folimanka
Město: Praha 2
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 259

Popis objektu:

V rámci známého praz�ského parku Folimanka, který se rozkládá na pomezi� Vinohrad, Nusli� a Nového Me�sta, byl dokončen volnočasový areál Jammertal, který svým návšte�vni�kům nabi�zi� zázemi� pro řadu aktivit a sportů s celoročni�m vyuz�iti�m. Stává se tak spolu s basketbalovou halou klubu USK Praha a Nuselským mostem dalši� dominantou tohoto hojne� navšte�vovaného parku. Za architektonickým návrhem areálu stoji� Jana Masti�ková ze studia LOXIA, dohromady má necelých 5 tisi�c m2 a dokončen byl v srpnu roku 2022. Park Folimanka, který tvoří procházkové a cyklistické cesty, v průběhu historie měnil svoji podobu. V 70. letech 20. století proběhla přeměna historických vinic a ovocných sadů na park. V roce 2007 došlo k rozsáhlým rekonstrukcím střední část parku. Ten byl postupně doplněn o multifunkční dětská hřiště, vodní prvky a občerstvení se sociálním zařízením pro návštěvníky. Úprava přibližně pěti tisíc metrů čtverečních východní části parku a „plácku“ bez vegetace pod Nuselským mostem, přes který si lidé zejména zkracovali cestu, však zůstávala nedořešena. Ze zanedbaného prostoru mi�sto plné z�ivota „Cílem našeho návrhu byla přeměna málo využívaného „plácku“ pod Nuselským mostem v atraktivní veřejný prostor v podobě volnočasového areálu, který bude nabízet celoroční využití díky plochám a zázemí pro řadu aktivit a sportů, a stane se místem, kde budou všichni Pražané, tedy nejen obyvatelé bezprostředního okolí, rádi trávit svůj volný čas. Na zanedbaném prostoru, kam roky nebyl důvod jít, se začne konečně žít,“ říká architektka. Nový multifunkční areál je vybaven zázemím pro řadu aktivit a sportů, a nabízí tak návštěvníkům celoroční využití. Naleznou zde například víceúčelovou plochu, která bude od jara do podzimu sloužit zejména kolečkovým sportům. V zimě se pak plocha promění v kluziště pro veřejné bruslení. Ručne� modelovaný ovál Právě tento prvek z probarveného betonu byl pro architekty nejobtížnější. „Dá se říct, že se jednalo o sochařskou práci. Okraje a záhyby oválu totiž modelovali a leštili odborníci z Mystic Construction ručně, a právě tyto práce trvaly asi nejdéle. Pro jízdu na skateboardu je totiž podstatné, aby byl povrch dokonale hladký,“ upřesňuje architektka. Co dávalo autorce projektu volné ruce, a co ji naopak omezovalo? „Volnost nabízela sama nepravidelná struktura parku, nicméně museli jsme dbát na zachování zeleného svahu s kaskádou, což byla dříve vodní fontána, dnes nefunkční. Jedná se o umělecké dílo, které nelze návrhem zastínit. To samé platí u cihelného svahu nebo pilířů Nuselského svahu, do těch jsme také nemohli zasahovat,“ vysvětluje Jana Mastíková. Dále v areálu najdete hřiště na pétanque, prostor pro cvičení, ping-pongové stoly, ale také jedinečný interaktivní vodní prvek pro děti. Praktické a při�rodni� materiály Důležitou roli v areálu hrají materiály a nová výsadba rostlin. „Speciálním materiálem v Jammertalu je Parkdecor, neboli mlatový povrch, který je 100% přírodní. Zvolili jsme ho především z důvodu jeho propustnosti vody, ale také praktičnosti. Jedná se o funkční plochu, kterou navštěvuje hodně lidí, a tak se po ní musí dobře chodit, případně dobře jezdit s kočárkem,“ vysvětluje architektka. Návrat skejťáka na Folimanku V areálu nechybí ani nový mobiliář. Dostatečná kapacita laviček, stolů i židlí, a speciální místa na grilování přímo vybízí pro setkání s přáteli nebo rodinou. Součástí revitalizace byly i sadové úpravy, v parku přibyly stovky nových stromů a keřů a tisíce rostlin. Do parku se též vrátila původní socha skateboardisty, která je svého druhu první na světě. Legendární bronzový skejťák z dílny sochaře Jaroslava Hladkého se podařil zrekonstruovat díky veřejné sbírce. Memento mori od Krištofa Kintery Architektonické studio LOXIA, které za podobou areálu stojí, pak v rámci projektu navrhlo rovněž propojení stávající horní a dolní cesty parku, které dosud chybělo. Začíná schodištěm s vyhlídkou, jež povede kolem kaskády a napojí se na hlavní linii vedoucí skrz celý areál. Kromě výhledu na celý areál se tak návštěvníkům naskytne i pohled na umělecké dílo v podobě Pomníku Z vlastního rozhodnutí – Memento mori od Krištofa Kintery. Tato lampa byla v rámci budování Jammertálu lehce přesunuta na nové místo a konečně napojena na elektřinu, což umožňuje zrealizovat umělcův záměr – rozsvítit ji po celý den. Dílo je tak po letech konečně úplné. Dominantni� z�luté schodište� Žluté kovové schodiště je prvkem, který celému prostoru dominuje. „To místo bylo velmi nevlídné a smutné, jen si představme, že tam byl pouze Nuselský most, tmavá hala Folimanka, vedle toho blikající čerpací stanice, a tak potřebovalo trošku rozsvítit. Nejen obrazně, ale i doslova, a proto jsme zvolili výraznou žlutou barvu, která místo opravdu rozsvítila. Myslíme si, že je to patrné i pro návštěvníky, pro které jsou tyto barvy povzbudivé a radostné. Žlutá obecně aktivitu podporuje a k činnostem jako je sport, podle nás patří,“ říká Jana Mastíková. Proč práve� Jammertal? Název „Jammertal“ vznikl z původního německého označení Nuselského údolí „Jammer Tal“ neboli Údolí nářků z doby zpustošení za třicetileté války. Místní a starousedlíci tak dodnes Nuselskému údolí neřeknou jinak, než počeštěnou variantou „Jamrtál“. Dokončením revitalizace poslední části prostoru pod Nuselským mostem se tak naplnila celková koncepce využití údolí.

Typologický druh stavby: Veřejné prostranství
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jana Mastíková / LOXIA a.s.
Projektant: LOXIA a.s.
Dodavatel: Gardenline, s. r. o.
Přihlašovatel: Městská část Praha 2
Investor: Městská část Praha 2
Plány:
Další soubory:
Články: