48. Štvanická lávka Praha

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Štvanická lávka Praha
Ulice:
Město:
Kraj:
Počet hlasů: 727

Popis objektu:

Lávka spojuje městské části Holešovice s Karlínem a propojuje je pomocí rampy i s ostrovem Štvanice.

Lávka je navržena z ultra-vysokohodnotného betonu což výrazně zmenšilo objem materiálu oproti normálnímu betonu. Trvanlivost konstrukce je více než dvojnásobná oproti standardním konstrukcím.

Nosná konstrukce je spojitý železobetonový nosník z UHPFRC s podélným předpětím a příčným řezem tvaru H. Jedná se o 2 plnostěnné boční parapetní nosníky s mezilehlou deskou mostovky s příčnými žebry. Výrobně a montážně jde o segmentovou mostní konstrukci.

Lávka je určena pro provoz pěších a cyklistů a navazuje plynule na úroveň Bubenského nábřeží, umožňuje spojení s ostrovem Štvanice a napojuje se v Karlíně na cyklostezku A2.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek / AI Praha s.r.o.
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Spoluautor: Aleš Hvízdal, Jan Hendrych
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Plány:
Další soubory:
Články: