Stavba roku 2016 - Seznam přihlášených

1. Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Objekt s vysoce komplexním tvarem, kruhovým půdorysem (60m), pěti podlažími (2 podzemní - válec, 3 nadzemní komolý kužel). Nosný systém včetně obvodo...

Autor: Ing. Vladimír Žák
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
3. Environmentální centrum NATURA PARK v Pardubicích

Projekt zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta s názvem Náhrdelník Chrudimky, který si klade za cíl oživit nábřeží řeky...

Autor: Ing. arch. Tomáš Med
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Ekocentrum PALETA, z.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2016
4. NOVÉ KOUPELNY - HUDEBNÍ KLUB v Ostravě

Rekonstrukce spočívá v citlivé rekonstrukci stávajícího exteriéru budovy v NKP Hlubina a dispoziční změně vnitřní části objektu pro nové využití na h...

Autor: Ing.arch. Josef Pleskot
Dodavatel: VÍTKOVICE REVMONT, a.s.
Investor: VÍTKOVICE, a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
5. Dačického dům v Kutné Hoře

Rekonstrukce památkově chráněného objektu s prosklenou dostavbou atria. Svislé konstrukce kamenné zdiv, vodorovné konstrukce klenby a dřevěné trámy. ...

Autor: Studio Archa s.r.o.
Dodavatel: Kutnohorská stavební - INGBAU
Investor: Město Kutná Hora
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
6. Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu v Blansku

Stavba skalního mlýna umístěna v místě původní terénní stanice CHKO Moravský kras. Střechy jsou tvořeny dřevoocelovým krovem, který je vynášen nosným...

Autor: Ing. arch. Pavel Pekár, Jolana Karásková, Bořek ...
Dodavatel: SYNER Morava, a. s.
Investor: Česká republika - Agentura ochrany přírody a kraj...
7. ESSENS EUROPE SE v Brně

Stavba je orientována v okrajové části průmyslové zóny významných zaměstnavatelů Jihomoravského kraje ZETOR TRACTORS a.s. a Česká televize Brno. Došl...

Autor: Ing. arch. Zdeněk Bureš, Jiří Kolařík, Martina De...
Dodavatel: Skyscraper s.r.o.
Investor: BRICKS REAL ALFA s.r.o.
Počet hlasů: 704
8. Mezinárodní výzkumné centrum ELI v Dolních Břežanech

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines je architektonicky i technicky složitá budova. V roce 2017 zde bud...

Autor: Ian Bogle
Projektant: Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP,...
Dodavatel: Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
Ocenění: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
ZVLÁŠTNÍ CENA ZA STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE BUDOVY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 223
9. Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka je součástí vnitřního městského okruhu Prahy, který navazuje na stavbu Strahovského automobilového tunelu. Směrem na Letnou k...

Autor: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PU...
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
CENA ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ v soutěži Stavba roku 2016
10. Hala a pracoviště firmy ROPER Engineering s.r.o. v Ostravě

Budova je umístěna do proluky mezi bytovou a průmyslovou výstavbu. Objekt je založen na pilotách, nosný k-ční systém je železobetonový skelet, plochá...

Autor: Nikolaj Rahbek Ernst, arkitekt m.a.a, ERNST+KINDL...
Dodavatel: HSF System a.s.
Investor: Výstavní Property s.r.o.
11. Vinařský dům Klentnice

Objekt se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném zemí obce, v řadové zástavbě převážně rodinných domů v souběhu se státní komunikací, která ob...

Autor: Jiří Lupač, Ing. arch. Ladislav Palko
Dodavatel: STAVEX BV s.r.o.
Investor: EMOS spol. s r.o.
12. Novostavba rodinného domu v Berouně

Dům se nachází na okraji zastavěné části obce. Klientovým přáním bylo vytvořit dům jedinečný, odvážný a zábavný, což bylo možné realizovat díky ro...

Autor: Michal Janáč, Martin Náhlovský, Jan Jadrníček
Dodavatel: Kostav s.r.o.
13. Rezidence Sacre Coeur 2 v Praze

Stavba Strahovského tunelu nabourala urbánní strukturu, vzniklo nehostinné místo v rezidenčně oblíbeném centru Prahy, u novorománského kláštera s kos...

Autor: Schindler Seko architekti s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 9
Investor: SATPO Sacre Coeur II, s.r.o.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
14. Park u Rakováčku v Rokycanech

Stavba se nachází na jihozápadním okraji města Rokycany. Unikátní povodňový park je atraktivní místo k odpočinku. Návštěvníkům umožňuje blízký kontak...

Autor: Zdeňka Zymáková, Ing. arch. Petr Hlaváček
Dodavatel: STAVMONTA spol. s r.o.
Investor: Město Rokycany
Ocenění: CENA ZA VEŘEJNÝ PROSTOR MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ v soutěži Stavba roku 2016
15. Enterprise Office Center v Praze

Jedná se novostavbu umístěnou v těsné blízkosti ul. 5. Května na ploše bývalého autobusového nádraží. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový ...

Autor: Ing. arch. Vladimír Krátký, Marek Vávra
Dodavatel: STRABAG a.s.
Investor: Erste Group Immorent ČR
Dodavatel: PRIMA spol. s r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
17. Národní památkový ústav v Ostravě

Stavba realizovaná letech 1932 - 1933, vystavěna ve stylu moderního purismu, byla původně využívána jako sociálně-zdravotní ústav. Za války byla sídl...

Autor: Ing. arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebe...
Dodavatel: Sdružení "Průmstav - VOKD"
Investor: Národní památkový ústav
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 1772
18. Výstavba sběrače v Přerově

Stavba je umístěna na ulici Tovačovská a nábř. Dr. Edvarda Beneše v místních částech Kozlovice a Dluhonice. Jedná se o stavbu kanalizace včetně monol...

Autor: Aquatis, a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
19. Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

Stavba je umístěna v soukromém areálu, na hraně svahu nad bývalým záplavovým územím Labe. Z této strany je zdaleka viditelná a tvoří krajinnou domina...

Autor: Jan Tomeš, Ing.Akad.arch. Marek Tichý, Magdalena ...
Dodavatel: SP Stavební s.r.o.
Investor: Vila Volman k.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
CENA POROTY v soutěži Stavba roku 2016
20. ZOO Pěti kontinentů, Pavilon plazů v Jihlavě

ZOO Jihlava, založená nadšenci v roce 1957, se dnes počítá mezi nejnavštěvovanější místa regionu. Stavba je umístěna na místě původního exotária v ce...

Autor: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Statutární město Jihlava
21. Dostavba piaristické koleje v Litomyšli

Stavba na místě proluky v historické zástavbě, navazuje na piaristickou kolej, která byla rovněž rekonstruována v rámci projektu rekonstrukce zámecké...

Autor: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivink...
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Investor: Město Litomyšl
22. DOCK River Watch I v Praze

Stavby se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy. Lokalita DOCKS je transformací a revitalizací území bývalých Libeňských doků. J...

Autor: Ing. Ian Bryan, Eduard Trembuľak, Michal Němec, ...
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: CRESTYL real estate, s.r.o.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 436
23. Plzeň - CULTURE STATION

Jedná se o nemovitou kulturní památku - architektonické řešení z roku 1904 je typické pro nádražní budovy konce 19. století, obohacené o řadu secesní...

Autor: VPÚ DECO Plzeň a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Klotz a.s.
Počet hlasů: 14566
24. Archeologický park Pavlov

Stavba umístěna v CHKO Pálava a v národní kulturní památce Pavlov I. Stavba je budována na pozemku s nálezy sídliště z doby lovců mamutů. Spodní stav...

Autor: Ing. arch. Radko Květ
Dodavatel: OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.
Investor: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organiz...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
25. Oprava fasád historické budovy Národního divadla v Praze

Národní kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Uměleckořemeslné a restaurátorské práce - oprava obvodového plá...

Autor: OMNIA projekt, s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Národní divadlo
26. Městský stadion Chrudim

Jedná se o novostavbu, která nahradila původní tribunu v dezolátním stavu. Nosná konstrukce budovy - železobetonový atypický skelet, nosná konstrukce...

Autor: Ing. arch. Věra Junová, Ing. arch. Gorazd Balejík
Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Investor: Město Chrudim
27. Obnova MVE Pyskočely

Stavba na původním místě mlýna a MVE - Francisova turbína. Konstrukce je železobetonová, stavba je napojená na místní komunikaci.

Autor: Mürabell s.r.o., Ing. arch. MgA. Michal Motyčka
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Pyskočelská vodní, s.r.o.
28. U Cukrovaru - bytové domy Elča a Emča v Praze

Jedná se o plánovanou úpravu veřejného prostoru okolo objektů s odkazem na historické události v lokalitě Modřany. Nosná konstrukce - kombinace želez...

Autor: LOXIA a.s., Milan Veselý
Projektant: GREBNER, projektová a inženýrská kancelář, spol. ...
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Reality a.s.
Počet hlasů: 22291
30. Modernizace trati Tábor - Sudoměřice

Obsahem stavby bylo zejména zdvoukolejnění celého úseku trati a úprava geometrické polohy hlavních kolejí. V úseku mezi stanicí Chotoviny a Sudoměřic...

Autor: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organiza...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
31. Digitální planetárium v Hradci Králové

Stavba se nachází v těsné blízkosti stávající hvězdárny. Budovy jsou situovány v klidné části Nový Hradce Králové, který i přes relativní blízkosti c...

Autor: ArchaPlan s.r.o., Ing. arch. Karel Schmied
Dodavatel: FATO a.s.
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
32. Novostavba pekárny BEAS v Choustníkově Hradišti

Stavba je umístěna na okraji obce pod úrovní nivelety stávající komunikace, na kterou je napojena vlastní sjezdem. Jedná se o železobetonovou konstru...

Autor: B K N spol. s r.o.
Dodavatel: Pozemstav Prostějov, a.s.
Investor: BEAS, a.s.
33. Bytová nástavba hotelu U Zvonu v Plzni

Novostavba hotelu z roku 2006 hmotově doplnila chybějící uliční frontu v Pražské ulici dvěma štíty. Nová bytová nástavba z roku 2015 je "položena" ja...

Autor: Ing. arch. Robert Leníček, Ing. arch. David Leníč...
Dodavatel: D - beton s.r.o.
Investor: STRAKA 82 s.r.o.
34. Vinařství Starý vrch v Hustopečích

Stavba je řešena jako skelet z betonových prefabrikovaných dílců. Obvodový plášť je zhotoven ze sandwichových plechových panelů vyplněných tepelnou i...

Autor: Ing. arch. Jan Podešva, Ing. arch. Michaela Jand...
Dodavatel: ESOX, s.r.o.
Investor: ESOX, s.r.o.
35. Kaple sv. Václava ve Voletinách

Jedná se o donátorský projev místního podnikatele, který chtěl vystavět něco s přesahem mimo jeho obor. Po vzoru jeho předchůdců padla volba na menší...

Autor: Michal Ježek
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Dodavatel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Investor: Farmers, s.r.o.
36. Areál dopravní výchovy v Brně

Rekonstruovaná historická budova, nacházející se uvnitř zastavěné části města. Areál je veřejně přístupný a je součástí rekreační zóny Riviera Brno.

Autor: Ing. arch. Zbyněk Zavřel, Ing. arch. Vladimír Pa...
Projektant: K4 a.s.
Dodavatel: Sdružení pro Areál dopravní výchovy
37. Modernizace objektu Univerzity Palackého v Olomouci

Renesanční Žerotínský palác je jedním z nejstarších dochovaných domů Olomouce. Rozsáhlá dvoupatrová budova se 4 křídly byla postavena v roce 1640 na ...

Autor: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. Taťána Tzoumasová
Projektant: Sdružení fyzických osob Ing. Karel Grygera a Ing....
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
38. Revitalizace nádvoří na zámku Děčín

Památková obnova nádvoří děčínského zámku z počátku 20. století s moderními prvky, se zaměřením na jeho odvodnění a zamezení průsaku vody do sklepníc...

Autor: Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Děčín
Investor: Statutární město Děčín
39. Revitalizace prostoru při ulici Tyršova

Rekonstrukce prostranství navazující na ulici Tyršova. Byly vytvořeny nové stěrkové konstrukční vrstvy o tloušťce 56 cm (resp. 36 cm) a plocha byla p...

Autor: Ing.arch. Vlastimil Stránský
Projektant: Ing.arch. Vlastimil Stránský
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Děčín
Investor: Statutární město Děčín
Počet hlasů: 1113
40. Stezka v oblacích v Dolní Moravě

Stavba se nachází na Dolní Moravě pod Kralickým Sněžníkem v nadmořské výšce 1116 metrů.Jedná se o stavbu vyhlídkové stezky, která se vypíná až do výš...

Autor: Zdeněk Fránek ARCHITECT&ASSOCIATES s.r.o.
Projektant: TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel: TAROS NOVA s.r.o.
Investor: Sněžník, a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
CENA HLAVNÍHO MEDIÁLNÍHO PARTNERA ČASOPISU STAVITEL v soutěži Stavba roku 2016
41. Zvonička na Vlašských boudách v Peci pod Sněžkou

Dřevěná roubená stavba nacházející se uprostřed osady Valašské boudy se základy ze suchého kamenného zdiva, doplněné o betonové pilíře. Stavba se nac...

Autor: Jana Krákorová
Projektant: ABM architekti s.r.o.
Dodavatel: Jaroslav Bím, Jiří Bím
Investor: Tomáš Otruba, Martina Otrubová
42. Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín v Praze

Nový most lanové dráhy je osmipolová konstrukce – prostá pole o celkové délce 89,2 m s podélným sklonem 30 %. V příčném řezu je vždy dvojice předpjat...

Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Počet hlasů: 135
43. Rezidence Černošice

Železobetonová a zděná nosná konstrukce a monolitické stropy. Fasádní obklad cihelnými páskami zdůrazňující architektonický význam nároží. Viladomiy ...

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Pa...
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Investor: IBS - ROKAL, s.r.o.
44. NISA AIR v Bezděčíně

Areál je umístěn v průmyslové zóně v jihozápadní části Mladé Boleslavi. Servisní středisko má ocelovou konstrukci opláštěnou PUR panely. Restaurace m...

Autor: Ing. arch. Martin Hradečný, Eliška Špatzová
Projektant: Ing. arch. Martin Hradečný
Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3
Investor: Spel a.s.
Počet hlasů: 623
45. Budova DELTA v Praze

Budova DELTA je největší a zároveň nejzelenější budovou v BB Centru. DELTA, která je již 17. budovou multifunkčního areálu BB Centrum, nabízí kromě k...

Autor: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Jakub Fišer
Projektant: Aulík Fišer Architekti s.r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.
46. Administrativní budova v Jeseníku

Novostavba administrativní budovy společnosti FENIX s.r.o v Jeseníku. Jedná se o tzv. „budovu s téměř nulovou spotřebou energie“, tj. budova s velmi ...

Autor: Ing. Roman Kalina, Robert Žalud, Tomáš Soška, Luk...
Projektant: STING PROJECT s.r.o.
Dodavatel: STING PROJECT s.r.o.
Investor: FENIX GROUP a.s.
Počet hlasů: 545
47. Aplikační centrum BALUO v Olomouci

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, v areálu fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Od východu s řešenou plochou sousedí s poz...

Autor: Ing. Miroslav Pospíšil
Projektant: ateliér-r, s.r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
48. Obchodní a společenské centrum CENTRAL Kladno

Jedná se o ŽB monolitický skelet založený na velkoprůměrových pilotách s ocelovou konstrukcí střechy. Obvodový plášť s unikátní provětrávanou textiln...

Autor: Taylor Chapman, Ing. arch David Lédl
Projektant: STOPRO spol. s r.o., Arch.Design, s.r.o.
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Přihlašovatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Investor: KCC Development s.r.o.
49. Sportovně rekreační areál Maškova zahrada v Turnově

Sportovní a rekreační areál se nachází na jihovýchodním okraji města Turnova, s relativně malou docházkovou vzdáleností do historického centra. Na s...

Autor: BFB - studio spol. s r.o., CODE spol. s r.o.
Projektant: CODE spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o., BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY v soutěži Stavba roku 2016
50. Tréninková hokejová hala v Třinci

Tréninková hokejová hala se nachází v ul. Frýdecká v Třinci v těsném sousedství nově vybudované WERK ARÉNY. Stavba byla zahájena v dubnu 2015, zkušeb...

Autor: DELTA Třinec, s.r.o.
Projektant: DELTA Třinec, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: HC OCELÁŘI TŘINEC občanské sdružení
Počet hlasů: 631
51. Obnova areálu zámku Svijany

Chátrající areál zámek ve Svijanech postavený v 16. století zakoupila v roce 2013 společnost PIVOVAR SVIJANY a rozhodla se mu navrátit jeho dřívější ...

Autor: APRIS 3MP, s.r.o.
Projektant: APRIS 3MP, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Ocenění: CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE v soutěži Stavba roku 2016
52. Administrativní budova FAČR v Praze

Objekt svou architektonickou formou vytváří nároží ulic Diskařské a Atletické a svým půdorysným řešením reflektuje protější nároží Diskařské ulice a ...

Autor: Ak. arch. Václav Červenka, Ing. arch. Martin Ross...
Projektant: Atelier Bruno s.r.o. , PROSTOR 008 s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: FAČR Property, s.r.o.
53. Parkovací dům U Koně v Berouně

Stavba parkovacího domu navazuje na okolní zástavbu městského centra, svoji západní stěnou soused s objekty z přelomu 19. a 20. století, podélná osa ...

Autor: H.A.N.S. stavby, a.s.
Projektant: Jan Jerolímek
Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowe...
Počet hlasů: 133
54. ByTy Malešice v Praze

Nové přirozené centrum Malešic, které této pražské čtvrti chybělo. Vzniklo tak příjemné místo nejen pro majitelé nově navrhovaných bytů, ale také pro...

Autor: Ing. arch. Oleg Haman, Jakub Seifert, Petr Jambor...
Projektant: Ing. Aleš Poděbrad, Ing. Jan Krause
Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3, VCES a.s.
Inovátor: Building spol. s r.o.
Investor: SIDI Prague s.r.o.
Počet hlasů: 24676
55. Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě Vítkovicích

Stadion se nachází v zastavěné části obce, na rozhraní městské části Ostrava - Vítkovice a Ostrava - Jih, v těsné blízkosti víceúčelové sportovní hal...

Autor: David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Statutární město Ostrava , VÍTKOVICE ARÉNA
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
CENA VEŘEJNOSTI v soutěži Stavba roku 2016
56. Pavilon I. stupně ZŠ v Líbeznicích

Stavba je řešena jako železobetonový monolitický stěnový system, založený na desce. Stropní deska je v místech větších rozponů a konzol dodatečně pře...

Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. arch. Adam Hal...
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: PROMINECON CZ a.s.
Investor: Obec Líbeznice
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
57. Senior rezidence Chrudim

Stavba umístěna uprostřed zahrady na vyvýšeném kopečku v širším centru města. Zděná budova, stropy klenby nad suterénem, železobetonových stropů a dř...

Autor: Ing. arch. František Troják, Šárka Malošíková, In...
Projektant: RS development s.r.o, Projektový servis Chrudim, ...
Dodavatel: K2 Invest s.r.o.
Investor: Senior holding s.r.o.
58. Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec nad Nisou

Městská tramvajová trať Lidové Sady – Horní Hanychov v Liberci je v celé délce provozována v rozchodu 1435 mm a mezi lety 1990 a 2005 prošla celkovo...

Projektant: VALBEK, spol. s r.o.
Dodavatel: COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec
Investor: Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou...
59. KOTI GREEN MOTOL v Praze

Objekt je založen na pilotách. Jeho nosný systém je železobetonový smíšený (stěny a sloupy) s nenosnými vyzdívkami. Konstrukce je rozdělena na 7 dil...

Autor: AGE project, s.r.o.
Projektant: AGE project, s.r.o.
Dodavatel: STEP, spol.s r.o.
Investor: YIT Stavo s. r. o.
Autor dokumentace: A.S.S.A. Architekti s. r. o.
60. Corso Court v Praze

Corso Court se nachází v oblasti historické blokové struktury Karlína v sousedství nově vybudovaných kancelářských budov CORSO I a CORSO IIA. Založen...

Autor: Ricardo Bofill
Projektant: Sdružení společností EBM Prague s.r.o. a Casua s....
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Corso Court a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
CENA NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ A CZ BIM ZA ROZSAH VYUŽÍTÍ TECHNOLOGIE BIM v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 390
61. KUKS - Granátové jablko

Jedná se o rekonstrukci budovy Hospitalu a nevyužitých prostor. Součástí bylo i restaurování historických prvků - mj. odkrytí barokní malby (secco) T...

Projektant: Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel: Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a G...
Investor: Národní památkový ústav
Autor dokumentace: SUDOP PRAHA, a. s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2016
CENA MINISTERSTVA KULTURY v soutěži Stavba roku 2016
62. LIKO-Noe

Hala LIKO-Noe, je unikátní svým dopadem na okolní životní prostředí a vodním hospodářstvím celé budovy. Dokonalé zateplení objektu difúzně otevřenou ...

Autor: Zdeněk Fránek, Libor Musil
Projektant: FRÁNEK ARCHITECTS
Dodavatel: LIKO-S a.s.
Investor: LIKO-S a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
64. Bytový dům "Silvie" v Luhačovicích

Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1750 v katastrálním území Luhačovice v zastavěném území města v Pražské čtvrti, okrajové části lázeňského parku...

Autor: Lukáš Peniaško, Ing. arch. Jaroslav Habarta, Ing....
Projektant: LP projekce s.r.o.
Dodavatel: Zlínské stavby a.s.
Investor: H&B Stavreal s.r.o.
Ocenění: CENA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 451
65. Elektrizace trati Šumperk - Kouty nad Desnou

Nově elektrifikovaná trať Šumperk - Kouty nad Desnou soustavou 3 kV ss v celkové délce 19 300 m a nově modernizovaná železniční infrastruktura. Elekt...

Autor: , SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Dodavatel: EŽ Praha a.s. , EUROVIA CS, a.s.
Investor: Svazek obcí údolí Desné
Ocenění: CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 82
70. Terminál mezinárodního letiště Strigino

Terminál je postaven u jednoho z nejstarších letišť v Ruské federaci. Moderní stavba byla plánována mimo jiné v souvislosti s pořádáním MS ve fotbale...

Autor: Hintan Assosiates
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: "Airports of Regions" JSC
Realizátor: RECOC, spol. s r.o.
Ocenění: ZVLÁŠTNÍ CENA v soutěži Zahraniční stavba roku 2016
Počet hlasů: 53
71. Muzeum dějin polských židů

Stavba je výsledkem práce týmu finských architektů vedeným Rainerem Mahlamäkim. Budova připomíná skleněnou krabici, která je ve svém středu rozdělena...

Autor: Prof. Rainer Mahlamäki, M.Sc architekt
Projektant: Architects Lahdelma & Mahlamäki Ltd., Finsko
Dodavatel: Polimex - Mostostal SA, Polsko
Investor: Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko
Ocenění: ZVLÁŠTNÍ CENA v soutěži Zahraniční stavba roku 2016
Počet hlasů: 28
72. Modernizace rychlostní komunikace S8

Rekonstrukce a rozšíření úseku rychlostní kom. procházející Varšavou, zahrnující 59 inž. objektů, z toho 46 mostů, včetně 650 m dlouhého mostu přes ř...

Autor: Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny
Projektant: Tadeusz Suwara
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Autor dokumentace: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ocenění: Titul v soutěži Zahraniční stavba roku 2016