49. Sportovně rekreační areál Maškova zahrada v Turnově

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada v Turnově
Ulice: Vojtěcha Maška 2300
Město: Turnov
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Sportovní a rekreační areál se nachází na jihovýchodním okraji města Turnova, s relativně malou docházkovou vzdáleností do historického centra. Na severu je lokalita lemována komunikací na mostním tělese č. 35, na jihu železničním tělesem na náspu Turnov - Jičín , na východě lokalitu lemuje Sobotecká ulice a na východě pak rameno řeky Malá Jizera. Řešené území má lichoběžníkový tvar, terén se mírně svažuje směrem západním k řece, převýšení na celé délce parcely činí cca. 5 metrů. Areál byl postaven v místě bývalého zahradnictví firmy Mašek, odtud i název areálu. Lokalizace areálu v nádherném přírodním prostřední údolní nivy řeky Jizery inspirovala k vytvoření areálu organické struktury, jak urbanisticky, architektonicky, tak i dispozičně. Jednotlivé stavební objekty jsou umístěny v návaznosti na základní pohyb návštěvníků volně po celém areálu na organických půdorysech a s organickou architektonickou hmotou. Základní komunikační osa s centrálním parkovištěm ve směru sever-jih navazuje na stávající kruhový objezd nad prodejnou Penny Market. Na centrální parkoviště pro osobní automobily a 4 autobusy navazuje ovál pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, který propojuje celý areál. Do severovýchodního cípu území je umístěn objekt krytého zimního stadionu se vstupem z centrálního kruhového náměstíčka. Odtud je dále dostupný centrální objekt šaten letního koupaliště, na který pak navazuje soustava bazénů. Kolem nich je umístěno velké množství opalovacích travnatých ploch s dětským hřištěm a dvěma hřišti pro míčové sporty. Celý areál je doplněn o betonový skatepark trojúhelníkového půdorysu v jižní části areálu a velké dětské hřiště v severní části. Velice důležitou úlohu v celkovém výrazu tvoří sadové úpravy, díky kterým areál působí jako skutečná zahrada.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: BFB - studio spol. s r.o.
CODE spol. s r.o.
Projektant: CODE spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Městská sportovní Turnov, s.r.o.