66. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví Praha

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví Praha
Ulice: Biskupský dvůr 1148/5
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 320

Popis objektu:

Hlavním cílem rekonstrukce budovy a její transformace bylo: 1. Opravit noblesní modernistickou stavbu z 20. let v centru Prahy, udržet v ní život a ponechat ji tím smysl. Přinést architekturu tam, kam bezvýhradně patří - do stavby investované z veřejných peněz a navíc do stavby ve velmi hodnotném veřejném prostoru s bohatým historickým kontextem. 2. Vytvořit novou podobu úřadu jako civilní a přívětivé stavby nejen pro zaměstnance úřadu, ale zejména pro širokou i odbornou veřejnost, která objekt navštěvuje. Na úrovni kancelářských pater bylo prosvětleno denním světlem a vizuálně propojeno téměř vše co bylo možné. Původní temné chodby jsou tak světelně i vizuálně propojeny s kancelářemi pomocí akustických prosklených příček. Chodby jsou doplněny o zálivy s čajovými kuchyňkami. Prosvětlené barevné chodby a nově navržený prosklený centrální výtah umožňuje přímou orientaci nejen při vertikálním pohybu objektem. Transparentnost objektu je míněna smrtelně vážně - úředník se v této budově neschovává - úředník zde vykonává veřejnou službu. Individuální pořádek i nepořádek zde je a bude vždy propojen s celkem. 3. Na úrovni veřejně průchozího parteru byla obnovena původní pasáž - viz též https://www.stavbaweb.cz/praha-ma-novou-pasaz27219/clanek.html?newsletterid=14522&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-06-12 ,která je nyní maximálně prosvětlená a maximálně vizuálně propojená s navazujícími okolními vnitřními prostory. Lehká ocelová konstrukce je esencí statiky a symbolem moderní éry s níž je technická normalizace bezvýhradně spojena. Původní hlavní vstup do objektu byl z průjezdu, nyní je umístěn přímo z pasáže, čímž stavbě i pasáži dává význam, který jim náleží. 4. Vnitřní prostory na úrovni přízemí plně komunikují s okolím, jsou vizuálně čitelné při pouhém průchodu ulicí a rozsah jejich využití může v budoucnu přesahovat potřeby úřadu směrem k ještě širší škále kulturně společenských akcí. Prostory jsou variabilní ve svém prolínání a jejich charakter podněcuje různé formy široké přímé odborné i osobní komunikace, které jsou prokázaným faktorem posilujícím kreativitu napříč obory. 5. Stavební řešení využívá moderní systémy a výrobky v té míře, v jaké jsou tyto systémy schopny zvýšit hodnotu stavby jako trvalého kulturního dědictví /akustické prosklené příčky pro oddělení kanceláří, prosklená konstrukce propouštějící světlo a umožňující výhled z výtahu, velkoplošné montované a světelné podhledy apod./. Součástí řešení je však rovněž pečlivá obnova některých původních materiálů a výrobků zasluhujících úctu /repliky špaletových oken - nově s izolačními skly, repase terasa a umělého kamene apod./. Z hlediska interiéru je striktně rozlišováno mezi prostory pro veřejnost a provozními kancelářemi, kde je použit vestavěný nábytek z bílého lamina. Vnitřní instalace byly kompletně vyměněny, stavba byla vybavena mj. novou vzduchotechnikou a chlazením plně řízenou MAR.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Zbyněk Skala
Projektant: STA, projektový ateliér s.r.o.
Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.
Spoluautor: Pavla Homolková
Přihlašovatel: ÚNMZ / STA, projektový ateliér
Investor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
Plány:
Další soubory:
Články: